Gå direkt till innehåll
Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson
Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Nyhet -

Call for abstracts – Livets möjligheter 2022

Välkommen att skicka in abstrakt till konferensen Livets möjligheter! Konferensen anordnas i Stockholm den 24-25 oktober 2022 och har temat ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny kunskap, erfarenhet och perspektiv. Förhoppningen är att konferensen ska inspirera till ett liv med möjligheter för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.

Du som vill presentera projekt, forskning eller annat arbete inom din/er verksamhet kan nu skicka in ett abstrakt till konferensen.

Det finns tre olika presentationsformer: Seminarium (20 minuter), Workshop (40 minuter) och Poster. Vid inlämning av abstraktet får du välja önskad presentationsform (flera val är möjliga).

Abstraktet ska vara max 300 ord långt, exklusive disposition och förteckning över referenser.

Använd om möjligt rubrikerna:
• Bakgrund
• Syfte
• Metod
• Resultat
• Slutsats
• Eventuella referenser/källor

Lämna in abstrakt

Sista dag för inlämning är 15 juni 2022.

Observera att det är Linnéuniversitetet som tar emot ditt inskickade abstrakt. En bekräftelse på att vi mottagit ditt abstrakt kommer därför komma från Linnéuniversitetet.

Besked om accepterat abstrakt skickas ut löpande, men senast 1 september 2022.

Alla accepterade presentatörer förväntas anmäla sig till konferensen. En del presentationer och abstrakt kommer efter konferensen att publiceras på Nka:s webbplats. Vissa föredrag kommer också att filmas och publiceras på www.anhoriga.se.

Läs mer om konferensen

Läs mer om temat

Vid frågor, kontakta oss på mail: livetsmojligheter@anhoriga.se

Ämnen

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Relaterade nyheter

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.