Gå direkt till innehåll
Foto: Symbolbilder
Foto: Symbolbilder

Nyhet -

Guide till kunskap om äldre personer och psykisk(o)hälsa


Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i alla åldrar. Men det saknas fortfarande mycket kunskap och forskning om psykisk ohälsa, inte minst utifrån ett anhörigperspektiv. För några år sedan gjorde Nka en kunskapsöversikt inom området och nu presenterar Nka en sammanställning av vad som finns inom området.

Guiden om äldre personer och psykisk (o)hälsa innehåller föreläsningar, forskning och rapporter från bl.a Riksförbundet (H)järnkoll, FoU verksamheter, Regioner och Sveriges kommuner och regioner och Anhörigas riksförbund. Guiden kommer erbjuda en möjlighet att lära sig mer och kan utgöra grunden för samtal tillsammans med anhöriga, närstående och personal.

Läs mer om guiden om äldre personer och psykisk (o)hälsa


Ämnen

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.