Gå direkt till innehåll
Foto: Bräcke diakoni
Foto: Bräcke diakoni

Nyhet -

Ny webbutbildning: Trialog – att se anhöriga som samspelare

Projekt Trialog har tagit fram en webbutbildning som vänder sig till den som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Syftet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg.

I webbutbildningen får du reflektera över anhörigperspektiv, vad anhörigkompetens är och hur ditt samspel med anhöriga kan bidra till att göra verksamheten bättre – för dig som är personal, för den som tar emot vård eller omsorg och för den som är anhörig. Det finns mycket att vinna för verksamheter som har ett uttalat anhörigperspektiv.

Utbildningen är indelad i fyra delar. Varje del tar ca 15 minuter att gå igenom. Utbildningen innehåller faktaavsnitt, illustrerade verklighetsnära dilemman och reflektionsövningar. Du kommer också att få ta del av konkreta redskap för att underlätta samspelet.

Webbutbildningen är tillgänglig för alla och helt kostnadsfri.

Ta del av webbutbildningen i Nka:s utbildningsportal

Läs mer om webbutbildningen på Nka:s webbplats

Utbildningen är framtagen av Bräcke diakoni i samarbete med bland annat Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), med medel från Arvsfonden. Utbildningen har sitt ursprung i Bräcke projekt Trialog som vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning.
Läs mer på Bräcke diakoni:s webbplats

Ämnen

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Relaterade nyheter

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.