Gå direkt till innehåll
Foto: Anna Pella
Foto: Anna Pella

Nyhet -

Nytt inspirationsmaterial: Planera framtiden – redan idag

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) lanserar nu ett nytt inspirationsmaterial kring frågor som rör framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. I skriften Planera framtiden – redan idag finns berättelser från familjer, yrkesverksamma och specialister.

Förhoppningen är att skriften Planera framtiden – redan idag ska bidra till att samtal om framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning ska få en mer naturlig plats inom familjen och dess omgivning, men även i möten med vården, omsorgen och samhället i stort.

Skriften kan fungera som ett stöd till personer som lever nära en person med flerfunktionsnedsättning. Den kan också användas som underlag för diskussion i olika verksamheter och utbildningar för att fördjupa förståelsen och kunskapen för familjer där någon har en flerfunktionsnedsättning.

Materialet vänder sig till anhöriga, yrkesverksamma, elever och studenter inom vård- och omsorg, samt andra intresserade.

Skriften finns som pdf på Nka:s webbsida och går också att beställa i tryckt format.

Läs eller ladda ner skriften
Beställ skriften

Webbinarieserie om att planera framtiden

Som ett komplement till skriften anordnas också tre webbinarier där vi lyfter några teman som rör planering för framtiden. Webbinarierna anordnas den 12 oktober, 2 november och 23 november. Samtliga webbinarier spelas in och publiceras på Nka:s webb i efterhand.

Läs mer om webbinarierna

För mer information, kontakta: 

Maria Blad
Möjliggörare/praktiker vid Nka
maria.blad@anhoriga.se
072-465 80 46

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.