Gå direkt till innehåll
Europeiska anhörigdagen – tillsammans ökar vi medvetenheten om barn som anhöriga

Pressmeddelande -

Europeiska anhörigdagen – tillsammans ökar vi medvetenheten om barn som anhöriga

Idag, på den nationella och europeiska anhörigdagen, uppmärksammas anhörigas situation och deras insatser runt om i Europa. Eurocarers medlemmar har beslutat att årets europeiska anhörigdag ska fokusera på de utmaningar som barn och unga anhöriga möter. Vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) vill därför trycka på vikten av att barn och unga som ger omsorg till någon i sin närhet blir uppmärksammade och får stöd.

En ung omsorgsgivare är en person som är under 18 år och som ger vård, stöd eller hjälp till en familjemedlem eller vän med kronisk/långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller missbruk. De unga omsorgsgivarna tar ansvar på en nivå som vanligtvis förknippas med en vuxen person. När en person i sådan ung ålder plötsligt blir den som ger omsorg – inte den som får omsorg – finns risken att balansen i livet rubbas.

Uppgifterna om antalet unga omsorgsgivare är fortfarande begränsade, men pilotprojekt och tillgänglig statistik visar att upp till åtta procent av alla barn och tonåringar i Europa ger stöd, vård eller hjälp till någon i sin närhet.

Det finns positiva effekter relaterade till att ge omsorg. Till exempel kan unga omsorgsgivare känna tillfredställelse och det kan öka deras självkänsla, empatiska förmåga och mognad. Men att behöva möta de utmaningar som livet för med sig i kombination med omsorgsansvar kan vara överväldigande. Den press som uppstår i samband med att ge omsorg betraktas som en riskfaktor för psykisk ohälsa.

Barn och unga som ger omsorg kan också stöta på hinder i relation till skola och vidareutbildning. De kan ha återkommande sen ankomst, frånvaro och i slutändan vara tvungna att hoppa av sin utbildning. På samma sätt kan det medföra svårigheter att kombinera en anställning med omsorgsansvar. Omsorgsansvaret kan även leda till att man har mindre tid för sin personliga utveckling och fritid, vilket i sin tur kan leda till isolering. Barn och unga i den här situationen kan också bli offer för social stigmatisering och mobbning och oftare utsättas för social exkludering under sitt liv.

Trots dessa negativa effekter är barn och unga anhöriga fortfarande alltför ofta osynliga för beslutsfattare och olika stödfunktioner. Nka:s kartläggning av covid-19-pandemins påverkan på anhöriga, personal och anhörigstödet visar dessutom att pandemin har gjort att gruppen blivit ännu mer osynlig och svår att nå.

Vi hoppas att denna dag kommer belysa de viktiga insatser som anhöriga gör, men också i längden leda till utveckling och förstärkning av stödet till anhöriga – samhället behöver tillsammans arbeta för att säkerställa att anhöriga uppmärksammas och får det stöd som de behöver.

För mer information: 

Lennart Magnusson
Verksamhetschef och forskare
lennart.magnusson@anhoriga.se
0480-41 80 21

Elizabeth Hanson
FoU-ledare och forskare
elizabeth.hanson@anhoriga.se
0480-41 80 22

Ämnen

Taggar


Tillsammans med anhöriga, professionella och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras närstående. Vårt mål är att bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg för alla.

Presskontakt

Paul Svensson

Paul Svensson

Presskontakt Koordinator 0704 551195
Josefine Göransson

Josefine Göransson

Presskontakt Webbredaktör 072-465 80 15

Relaterade event

Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle

Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos anhöriga tas tillvara. Inom vård och omsorg är anhöriga en viktig del i att vården av patienter/omsorgstagare blir så bra som möjligt och vi vill arbeta för att anhöriga ses och bemöts med respekt.

Nka samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom området. Vi stödjer utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.