Pressmeddelande -

Bästa Skorgenesvänner

Jag skriver detta brev med anledning av att Skorgenes omtalas i tv-programmet "Plus" idag kl. 21.00 i TV1.

Våren 2005 levererade NM Yacht AB det andra exemplaret av Skorgenes 375 som då var en helt ny båtmodell. Vår kund var mycket nöjd med båten och glad över leveransen. Kunden var t.o.m. så nöjd att han hösten 2006, vid Scandinavian Boat Show, talade med flera av våra besökare om båtens goda egenskaper.

Dessvärre har ett antal fel upptäckts på båten, vilket kan inträffa på nya båtmodeller. Vi har erbjudit kunden att åtgärda dessa fel och samtidigt uppgradera båten vid fabriken samt att även åtgärda de förslitningsskador kunden själv vållat.

År 2007 blev jag uppringd av kunden som fått styrbordsknapen på badplattformen avsliten. Kunden tillkallade även besiktningsmannen Ronald Rybbe. Enligt Rybbes besiktning var båten dåligt byggd och han anmärkte bl.a. på skrovets uppbyggnad vilket han ansåg vara klent. Vidare ansåg Rybbe att det förelåg andra konstruktionsfel.

För kännedom vill vi informera om att:
- Skorgenes 375 har sedan januari 2005 sålts i 63 exemplar. I Norge var Skorgenes 375 den mest sålda båten i sin klass år 2005 och 2006.Totalt motsvarar detta 378 utlevererade knapar varav en har lossnat.

- Anledningen till att knapen slets loss var att båten var felaktigt förtöjd. Man använde en kort tamp utan fjäder istället för att lägga spring med fjäder. M.a.o beror detta på ett handhavande fel! Om detta förhållande upplyste bl.a. hamnkapten vid Gåshaga Marina.

- Skorgenes skrov är bland de vridstyvaste och starkaste som finns på marknaden. På vår
hemsida kan Ni på ett läggningsschema se hur det homogena skrovet är uppbyggt.

- Alla som vill besöka Skorgenes fabrik är välkomna dit och kan då möta Roar Strömsnes, båtkonstruktör som kan i detalj förklara hur Skorgenesbåtarna är konstruerade.

- Skorgenes konstruktion följer de riktlinjer som gäller för att uppfylla kraven för CE märkning. I tv-programmet "Plus" påstår man att båten har 70 fel. Dessa såkallade fel inkluderar observationer som att båten ej har elverk, ekolod m.m. Båten var inte beställd med denna utrustning.

Vidare har Rybbe gjort direkt felaktiga anmärkningar om konstruktionen, vilket visar att Rybbe ej
förstått varken konstruktörens avsikt eller byggnadstekniken. Vid ett möte mellan Strömsnes och Rybbe för en vecka sedan, kunde Rybbe inte heller utveckla t.ex. varför han ansåg att bogpropellern var felmonterad. Rybbe har ej varit i kontakt med Skorgenes representanter innan han presenterade sitt besiktningsprotokoll.

För kännedom om Rybbe:
- 2004-01-28 skrev Claes Nilsson, ordförande i Båtbesiktningsmännens Riksförening, BBR, att Rybbe "ej kan anses vara lämplig att utföra professionella båtbesiktningsuppdrag avseende fritidsbåtar". Hela yttrande finns att läsa under "Media" på vår hemsida. Vi anser att Rybbe, genom att utala sig felaktigt i sakfrågor som han ej själv har kunskap om skapar en osäkerhet för våra kunder och vårt renommé. Rybbe har gjort sig känd för att vara en "korsriddare" mot båttillverkare, speciellt utländska. Under inspelningen av "Plus" säger Rybbe
just att Svenska båtar har bättre kvalité än utländska. Vidare konstateras att Rybbe under en längre tid skrivit negativa artiklar i bl.a. "Vi Båtägare" om både välkända och mindre kända båtmärken.

Skorgenes bygger båtar enligt metoder som många ggr är dyrbarare ifråga om tid och materialval, i syfte att kunna leverera god kvalité på båtarna. NM Yacht AB och Skorgenes strävar efter 100%
nöjda kunder och förbättrar ständigt kedjan av länkar från ritbordet till eftermarknaden. För de fel som eventuellt uppstår på Skorgenes båtar tar vi ett totalansvar vilket i synnerhet även avser ovan nämnd båt. Jag vill i sammanhanget även nämna att ägaren till båten, som är ett isolerat fall, har redan fått annan kompensation i form av utrustning, vinterförvaring och ej
garantirelaterad service m.m.

NM Yacht AB har uppgraderat hemsidan och inför 2009 kommer vi med en ny spännande Skorgeneskatalog och reklamfilm. Dessutom kommer Skorgenes att presentera en spännande världsnyhet vid båtmässan "Scandinavian Boat Show", Stockholm november 2008. Skorgenes expanderar även internationellt och i april 2008 var vi för första gången representerade vid båtmässan i Shanghai dit vi levererar två båtar under hösten!

För de som vill fråga om vår medverkan i tv-programmet "Plus" är Ni välkomna att kontakta mig på telefon 08-540 660 88 eller skicka e-post till info@myacht.se

Med önskan om en fin båtsäsong 2008!
Stockholm 20080521
Clemens Åhfeldt
VD NM Yacht AB

www.nmyacht.se

Ämnen

  • Friluftsliv

Regioner

  • Stockholm