Pressmeddelande -

Judith Butler kommer till Nobelmuseet i vår!

En av samtidens viktigaste filosofer och queerteorins största namn – Judith Butler – kommer till Nobelmuseet den 24 maj 2011, för att hålla årets Neale Wheeler Watson föreläsning: ”Precarious Life: The Obligations of Proximity”.

Judith Butler slog 1990 igenom stort med Gender Trouble, vilket brukar betraktas som queerteorins portalverk. Butlers senare verk har till viss del orienterat sig emot världspolitik samt freds- och konfliktfrågor, och det är kring det sistnämnda Butlers föreläsning på Nobelmuseet kommer att fokusera.

I vårt samhälle finns en rad förpliktelser och normer vi förväntas att följa, utan att de för den skull behöver vara sanktionerade i lagtexter. Dessa ofrivilliga skyldigheter går enligt Butler också att applicera i större skala, på relationer stater emellan. Betraktar vi exempelvis Israel/Palestina-konflikten rymmer den en ofrivillig närhet, vars politiska lösning är komplex. Hur kan vi använda moralfilosofer som Levinas, Arendt eller Said för att resonera kring detta? Hur kan vi omförhandla våra politiska normer för att komma till rätta med dessa ”ovalda” förpliktelser?

- I en tid då Europa omdefinieras, ser jag fram emot att komma till Stockholm för att få möjlighet att diskutera nya idéer om social mångfald och jämlikhet, säger Judith Butler. Jag vill också visa att filosofiskt tänkande kan vara behjälpligt i våra politiska liv, och att det kan hjälpa oss att hitta nya vägar framåt.

Judith Butler är Maxine Elliot Professor, Department of Comparative Literature and Rhetoric, University of California, Berkeley, samt Mellon Distinguished Scholar of the Humanities.

Butlers föreläsning ”Precarious Life: The Obligations of Proximity” är årets Neale Wheeler Watson-föreläsning och hålls på Nobelmuseet den 24 maj 2011 kl 16.00. Föreläsningen ges på engelska och plats bokas i förväg på e-post: nww@nobel.se.

Vill du ha mer information om Judith Butlers föreläsning på Nobelmuseet, kontakta:
Nobelmuseets forskningschef Katarina Nordqvist, e-post:
katarina.nordqvist@nobel.se, tel. 070-671 18 32

På Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet finns på Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • judith butler
  • filosof
  • nobelmuseet
  • föreläsning

Regioner

  • Stockholm

I Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet finns i gamla Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm.

Kontakter

Helena Wallemo

Presskontakt Press- och marknadsansvarig 0704944009

Helena Martinsson

Presskontakt Kommunikationschef