Pressmeddelande -

Ombyggnad av dieselbussar till gasdrift ger stora miljövinster

Den 25 maj var det premiärvisning för de nya bussarna i Dual Fuel-projektet, som drivs av UL (Upplands Lokaltrafik) i Uppsala tillsammans med Nobina Sverige, Scandinavian Biogas och Biogas Öst. Projektet omfattar två olika dieselbussar som konverterats till drift med flytande biogas.

Kostnaden för konvertering till denna typ av gasdrift uppgår till en bråkdel av vad en ny gasbuss kostar, preliminärt rör det sig om 10-20 procent av de cirka 3,5 miljoner kronor som en ny gasbuss kostar. Detta innebär att miljövinsten för varje investerad krona blir mångdubbelt högre med denna lösning, jämfört med att köpa helt nya gasbussar.

-          För Nobina Sverige, som är Sveriges största bussföretag med ca 2000 dieselbussar, innebär den här tekniken en mycket intressant möjlighet att kostnadseffektivt få en betydligt större andel miljöbussar, säger Jonas Wittefeldt, miljöchef på Nobina Sverige.

Den ena av de två ombyggda bussarna körs med 100 procent biogas och den andra med en mix av biogas och diesel. En av de ombyggda bussarna har redan satts på hårda prov under våren, och har bland annat testats i stads- och regiontrafik i Uppland. För att fastställa utsläppsnivåerna har man även gjort tester i en testcell, i enlighet med gällande europanormer.

-          Syftet är att få reda på hur t ex bränsleförbrukningen blir under realistiska körförhållanden och hittills ser resultaten klart lovande ut, säger Bengt Stenberg, verkstadschef på Nobina i Uppsala.

Bränslet förvaras alltid nedkylt till ca minus 160° C, både i tankanläggningen och i tanken ombord på bussen. Det flytande bränslet förångas sedan och övergår till komprimerad gas strax före förbränningen i motorn. Förbränningen sker alltså på samma sätt som i vanliga gasbussar. Skulle det vid något tillfälle vara svårt att få tag på biogas, kan bussen också köras på naturgas, som även den kan köpas i flytande form. Biogas och naturgas kan blandas utan problem och kallas då fordonsgas.

Att ha biogasbränslet i flytande form (nedkylt till ca minus 160° C) förenklar distributionen av bränslet eftersom man inte behöver några nya gasledningar eller ha en direkt närhet till en gasanläggning. Det ger även flera andra fördelar:

-          Både bussens tank och lagringstankarna på depån kan göras betydligt mindre samtidigt som vi får en effektivare bränslehantering. En betydligt längre körsträcka kan också uppnås jämfört med komprimerad gas, vilket gör att de ombyggda bussarna även passar i regiontrafik, säger Jonas Wittefeldt, miljöchef på Nobina Sverige.

För ytterligare frågor, kontakta gärna:

Jonas Wittefeldt, miljöchef på Nobina Sverige. Tel 0701-87 16 99. E-post: jonas.wittefeldt@nobina.se

Peter Nilsson, trafikchef på Nobina i Uppland. Tel 0701-87 10 23. E-post: peter.nilsson@nobina.se

Bussfakta:


Bussarna som byggts om är av modellen Volvo B12M från 2002, med DH12D340-motorer som gått ca 130000 mil (!) då konverteringen gjordes.

 

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö
  • kollektivtrafik
  • nobina
  • buss

Nobina Sverige svarar för nära 30% av den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Sverige. Vi bedriver trafik åt uppdragsgivare i hela landet, bland annat SL, Västtrafik och Skånetrafiken.Varje år görs cirka 200 miljoner resor med våra bussar. Vi är 6000 medarbetare, kör 2500 bussar och omsätter närmare 6 miljarder kronor per år.

Nobina Sverige är en del av Nobinakoncernen, Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik, med inriktning på regional kollektivtrafik i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

Kontakter

Nobina Pressjour

Presskontakt Presskontakt, dygnet runt 08-410 653 10