Pressmeddelande -

Ekologisk hudvård ökade 26 procent 2018!

Marknaden för naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvårdsprodukter  är starkt progressiv och ökar med 26 procent i Sverige, detta visar en färsk marknadsrapport. Fortfarande utgör ekologiska och naturliga produkter bara ca 5 procent av den totala marknaden för kosmetika, men fram till år 2025 förväntas en tillväxttakt på 10-15 procent per år och en dubblering av marknadsandelen.

Slutsatser i marknadsrapporten:

 • Ökade ca 26 procent 2018
 • Värde ca 1 miljard kronor
 • Marknadsandel ca 5 procent
 • Ökning 15-20 procent 2019
 • Ökningstakt 10-15 procent till år 2025

När marknadsrapporten för utvecklingen för den naturliga, ekologiska hud- och skönhetsvården 2018 i Sverige nu släpps visar den på en stark tillväxttakt i branschen. Rapporten genomförs på uppdrag av branschorganisationen NOC Sweden (NOC=Natural Organic Cosmetics) i samarbete med Business Sweden.

- Att följa marknadens utveckling är väldigt viktigt för branschen. Innan NOC Sweden tog tag i det har det inte funnits någon statistik för naturlig, ekologisk, hud- och skönhetsvård. Att kunna påvisa värdeutvecklingen, som vi nu gör, kan vara en hjälp för företag som vill satsa i segmentet. Kosmetikamarknaden betraktas överlag som mogen och stabil med små förändringar. Samtidigt växer det naturliga, ekologiska segmentet snabbt med många nyetableringar. Få segment, om ens något, inom kosmetikabranschen kan påvisa en så snabb ökningstakt som det ekologiska, naturliga, säger Henrik Olténg från NOC Sweden.

Marknadsrapporten och bedömningarna har gjorts av det oberoende analysföretaget Agrovektor.

- Intresset för ekologiskt och naturligt är stort övar lag i samhället idag. Hållbarhet är en av västvärldens stora megatrender, och där passar naturlig, ekologisk hudvård och kosmetik väl in och det visar resultatet av undersökningen också inte så förvånande. Ökningen ligger på 26 procent under 2018 och den förväntade årliga ökningen ligger på minst 10-15 procent fram till år 2025, säger Cecilia Ryegård, expert på ekologisk marknad och analytiker hos Agrovektor.

Nästan alla företag som deltog i undersökningen förväntar sig en fortsatt tillväxt under 2019. Marknaden ser också ljus ut på sikt.

- En uppskattning av totalmarknaden för naturlig, ekologisk hudvård och kosmetik i Sverige är att den någon gång i dagarna nu, under maj månad passerar 1 miljard kronor. År 2025 har marknadsvärdet mer än dubblerats till ca 2,5 miljarder kronor och likaså andelen, som då kommer att vara ca 10 procent av den totala omsättningen för hud- och skönhetsvård i Sverige, säger Cecilia Ryegård.

Det finns även en stark internationellt ökande trend för naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. Världsmarknaden bedöms omsätta 11500 miljoner USD och ökar strax under 10 procent per år framöver. Prognosen för Sveriges marknadsutveckling bedöms alltså som starkare.

- De nordiska konsumenterna har en hög medvetandegrad när det gäller hälsa, ekologi och hållbarhet. Det ser vi inte minst på konsumtionen av ekologiska livsmedel, som är bland den högsta i världen. Självklart spiller det över även på hud- och skönhetsvård. Men där har marknaden inte kommit lika långt ännu och en stor utvecklingspotential finns under många år framöver, säger Cecilia Ryegård.

Läs hela marknadsrapporten HÄR

Kontaktpersoner:

Henrik Olténg, NOC Sweden: 0703-136206 henrik@nocsweden.se

Cecilia Ryegård, Agrovektor: 0708-152599 cecilia@agroide.se

Deltagande varumärken i sammanställningen 2018 var bland annat:

Ancient Minerals, c/o Gerd, C Skincare, Dadosens, Dharmazone, Dr Sannas, Eco Cosmetics, Eilas, Ellie & Carl Skin Botanicals, Esse Skincare, Evergetikon, Ekendahls, Genuine Olive; Genuine Pink Clay; Genuine Coffe and Cinamon; Ganuine Lavendel; Genuine Chamomill and Calendula, Inika Organic, M Picaut Swedish Skincare, Moonsun Organic of Sweden, Le Chateau du Bois de Provence, Ljung of Lapland, Malin i Ratan, My White Secret, Maria Åkerberg, Naturativ, Naturlig Deo, Nea Of Sweden, Organics by Sara, PLANT Apothecary, Pure Papayacare, Rosenserien, Taoasis, The Organic Pharmacy, The Skin Agent, TJK, UneCare of Sweden, Viridi Eco, Warpaint, Zao Organic Makeup

Ämnen

 • Organisationer

NOC Sweden är organisationen för företag inom naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård. NOC står för Natural, Organic Cosmetics.

NOC SWEDEN VERKAR FÖR

 • Att skönhetsprodukter ska vara naturliga, ekologiska och framställda på ett etiskt sätt.
 • Att öka kunskapen om ekologisk hudvård hos konsumenter, media och näringsliv.
 • Att öka efterfrågan och försäljningen av ekologisk hudvård i Sverige.
 • Att påverka lagstiftningen i frågor som rör kosmetik allmänt och naturlig ekologisk hud- och skönhetsvård i synnerhet.
 • Att skapa mervärde och synergier hos våra medlemsföretag.
 • Att verka för hållbarhet och god affärsetik.

Detta nyhetsrum är ett samarbete mellan NOC Sweden och följande medlemsföretag: Eteritique, Dharmazone, Natural Goods Company, Nova Concept, Rosenserien och The Skin Agent

Kontakter

Susanne Hovenäs

Presskontakt Projektledare