Gå direkt till innehåll
Seagull cykeltak, dubbelriktade. Design Kristofer Hansén. Jacobsbergs Centrum. Foto: Lasse Olsson
Seagull cykeltak, dubbelriktade. Design Kristofer Hansén. Jacobsbergs Centrum. Foto: Lasse Olsson

Pressmeddelande -

​Cykelmiljö för hållbara städer och ekonomisk omstart

Cykelsäsongen är i full gång. En grön återstart av ekonomin kräver nya lösningar i cykel-infrastrukturen, för mer hälsosamma städer och ett mer hållbart samhälle. Nola förespråkar fler och säkrare parkeringslösningar för det ökande antalet cyklister. Men också mer hållbara och estetiska cykelprodukter i den urbana miljön, som påverkar oss alla.

Satsningar på grön infrastruktur

Satsningar på infrastruktur för cykel är mycket lönsamma för samhället. Det ger friskare befolkning, sundare miljö och en bättre trafiksituation. Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år med ett ökat antal cykelpendlare i framför allt de stora svenska städerna. Även om många arbetar hemifrån denna vår syns cykeln tydligt i staden som ett fantastiskt transportredskap, något som ställer ökade krav på en hållbar cykel-infrastruktur men samtidigt också mer hållbara och estetiska cykelprodukter i den urbana miljön.

I nuläget finns det flera olika initiativ som tar samhället i rätt riktning såsom The Green Deal. En plan för att göra EUs ekonomi hållbar, genom att göra klimat- och miljöomvandlingar till möjligheter inom politikområdet. På initiativ av Energimyndigheten och KTH finns också Viable Cities - den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

Inför en grön omstart är det intressant att se på fakta från Stockholms stad; som att 80 procent av Stockholmarna har mindre än 30 minuter med cykel till sin arbetsplats. Inom 15 kilometer från Centralstationen i Stockholm är cykel i regel snabbare än bil i rusningstrafik. Bara i Stockholms stad ska det fram tills år 2022 investeras en miljard kronor i cykelinfrastruktur. Viktigt är då att man satsar på genomtänkta, hållbara, estetiskt tilltalande cykellösningar som gagnar staden, miljön och dess invånare. 

Cykellösningar för bra cykelinfrastruktur
Nola arbetar kontinuerligt med att utveckla cykelområdet. Kvalitet och miljö, form och funktion går hand i hand. Nola har ett brett sortiment för att möta den stora efterfrågan på cykelparkering. Hållbara material med ytbehandling som är skonsam mot cykelns ytor och för miljön. Cykelpollare med belysning som skapar säkrare lösningar när det är mörkt. Cykelhus och ställ som kan riktas, vilket skapar ordning och reda i stadsmiljön. Trygghet, estetik och ordning på cykelområdet, i kombination med hög kvalitet och en lång livslängd på produkter, ger hälsosamma städer.

Seagull cykeltak, design Kristofer Hansén är ett tåligt cykeltak, elegant utformat med en siluett i form av en fågel. Seagull levereras med Goggle hjulhållare eller cykelbåge för ramlåsning. Seagull cykeltak är miljöbedömt via Sunda Hus.

Blenda pollare, Blenda design, med belysning är en stram och enkel cykelpollare för ramlåsning i underhållsfritt material, miljöbedömd via Bygvarubedömningen. Blenda finns med LED-belysning, som underlättar vid parkering och skapar trygghet i närmiljön.

Ekeberg cykelställ, design Klock & Sæther, är enkelt att använda för ramlåsning och cyklarna riktas på ett praktiskt och ordnat sätt i miljön.

Hook cykelpollare, Note Design Studio, experimenterar med den visuella upplevelsen av ett cykelställ och fungerar som ett rumsbildande element i stadsmiljön.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nola Industrier har under 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för de urbana rummen. Nola samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö.

Presskontakt

Henrik Edlund

Henrik Edlund

Presskontakt VD 0706-793284

Hållbar design i vår urbana miljö

Nola Industrier har under 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för de urbana rummen. Nola samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö.

Nola Industrier
Repslagargatan 15 b
118 93 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum