Gå direkt till innehåll
Urban park Fittja. Långbordet, i samarbete med White Arkitekter. Korg, design Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka. KONSTKUBEN av Fittjabor. Konstnärlig ledare Saadia Hussain, Botkyrkabyggen 2015-2020
Urban park Fittja. Långbordet, i samarbete med White Arkitekter. Korg, design Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka. KONSTKUBEN av Fittjabor. Konstnärlig ledare Saadia Hussain, Botkyrkabyggen 2015-2020

Pressmeddelande -

​Nola möblerar för ökad trygghet i Fittja

Nola har bidragit till att skapa en tryggare utemiljö i form av en urban park i Fittja. I samverkan med Botkyrkabyggen och arkitekt Arkitema har en tidigare parkering rustats upp och blivit en social och trygg mötesplats för boende i Fittja. I miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand. Platsen i Fittja visar på ett lyckat samarbete av flera aktörer. 

Parkering blir till park
Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en skygg bilparkering, som identifierats som en typisk otrygg plats av kommun, polis och boende i området. För att återta platsen, beslutade Botkyrkabyggen att tillsammans med kommunen förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla åldrar att mötas och umgås.

För att öka tryggheten och det sociala engagemanget lät Botkyrkabyggen införa gratis aktiviteter i parken, upphandlade offentlig konst och lät möblera den offentliga miljön med genomtänkt, inkluderande möblering - ett helhetsperspektiv som uppmuntrar till sociala aktiviteter och bidrar till en estetiskt sammanhållen miljö.

Botkyrkabyggens stöd till Konstkuben, den betongkub och före detta sopsug som står mitt på platsen, är ytterligare en del av arbetet för trivsel och trygghet och för att skapa en positiv berättelse om Fittja. Konstkuben används för konstprojekt genom konstnärliga ledare Saadia Hussain, som låtit involvera Fittjabor och deras berättelser i verken. Konstens höga placering runt kuben gör att platsen syns på långt håll, och blir en självklar och identitetsskapande plats hos Fittjaborna.

Nolas delaktighet
I den nya miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter, samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand.

Långbordet är ett modulärt bord för sociala möten, som ursprungligen togs fram till ett utvecklingsprojekt för att förbättra tryggheten i Helsingborg stad. Bordets unika längd uppmuntrar till social samvaro och lekfullhet, med användningsområden som fungerar för såväl samtal och avkoppling som för fika, spel, loppis eller lek.

Korg möbelgrupp är flexibla, urbana stadsmöbler med snurrfunktion i hållbara material. Möblernas placering inbjuder till sociala möten och interaktion. 

Konstellationen har en urban design med hållbara material, som tål en hård utemiljö och växlande klimat. Färgerna i trä och stål har tagit upp från konstverken och kringliggande arkitektur och bidrar till en genomtänkt helhetsmiljö, som utmärks av god design i det offentliga rummet.

Den nya parken i Fittja har blivit en trygg mötesplats och fyller i dag flera funktioner för de boende - en lyckad kombination och gott samarbete av flera aktörer. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nola Industrier har under 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för de urbana rummen. Nola samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö.

Presskontakt

Henrik Edlund

Henrik Edlund

Presskontakt VD 0706-793284

Hållbar design i vår urbana miljö

Nola Industrier har under 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för de urbana rummen. Nola samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö.

Nola Industrier
Repslagargatan 15 b
118 93 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum