Pressmeddelande -

Internationella gruvexperter till Euro Mine Expo i Skellefteå

Herbert Wirth, VD för Europas största kopparbolag, Polish Copper, och Karin Lissakers, chef för internationella Revenue Watch Institute, är huvudtalare när den kombinerade mässan och konferensen Euro Mine Expo arrangeras i Skellefteå 8-10 juni.

– Vi är stolta över att ha kunnat locka till oss dessa internationella gruvexperter, säger Sven-Erik Österlund, på Centek, som är ansvarig för konferensdelen på Euro Mine Expo.

Efterfrågan på mineral och metaller har återhämtat sig rekordsnabbt efter den globala finansiella krisen som slog till hösten 2008 och drabbade råvaruproducenterna hårt med många nedskärningar som följd.

Idag råder helt andra förutsättningar och gruvorna hinner inte producera i den takt som marknaden efterfrågar. Tillfället är därför synnerligen väl valt för att genomföra Euro Mine Expo, som är en kombinerad mässa och konferens på högsta internationella nivå.

Att intresset är mycket stort bekräftas också av att mässan sedan länge är fullbokad av utställande företag och många står i kö för att få en plats. Förutom en mässa erbjuder Euro Mine Expo dessutom besökarna ett högkvalitativt konferensprogram med inbjudna talare från industrin, forskarvärlden, politiken och frivilliga organisationer från USA, Kanada, Australien och Sydafrika samt ett flertal andra länder. De ämnesområden som kommer att behandlas under konferensen är:
• Securing Europe’s mineral and metal resources
• Mine of the Future
• Mining and the Society

– Alla har en mycket stor relevans för både industri och samhälle när det gäller den framtida försörjningen av metaller och mineraler, säger Sven-Erik Österlund, på Centek.

För mer information, kontakta:
Sven-Erik Österlund, 070-329 18 42, sven-erik.osterlund@centek.se


Läs mer om Euro Mine Expo på www.euromineexpo.se


Nolia AB är ett samägt bolag mellan Umeå och Piteå kommun samt har samarbetsavtal med Sundsvallsmässan. Mässan Stora Nolia genomförs vartannat år i Piteå och Umeå och är regionens årliga mötesplats för näringslivet och Sveriges största årliga besöksmässa. Årligen genomför Nolia dessutom en rad mässor och konferenser inom olika branscher på olika orter. Läs mer på www.nolia.seGeorange Ideella Förening är en samordnande intresseorganisation med sin främsta utgångspunkt i Sveriges malm- och mineraltillgångar. Föreningens huvudsakliga uppgift är att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin, i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Läs mer på www.georange.se


Tillsammans skapar vi framtidens mötesplatser. Attraktiva mötesplatser för affärer, information och kompetensutveckling. Mässan Stora Nolia är regionens årliga mötesplats för näringslivet och Sveriges besöksmässigt största årliga mässa. Nolia AB, Norrlands största mässarrangör, ägs av Umeå och Piteå kommun. Mer information om Nolia finns på hemsidan: www.nolia.se

För mer information kontakta Margareta Lundquist

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Skellefteå

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.

Kontakter

Jonas Dahlberg

Presskontakt VD, Nolia AB +46 (0)90-888 86 03

Erik Säfvenberg

Presskontakt Pressansvarig +46722362600