MICHAEL ANDERSSON INVEST AB INBJUDER TILL INFORMATIONSTRÄFF MED NOMISYS AB

Tid 20 Oktober 2008 18:00 – 20:00

Plats Elite Stora Hotellet i Jönköping

I syfte att främja Nomisys AB´s utveckling inbjuds härmed ett begränsat antal investerare att teckna aktier i Nomisys AB. Styrelsen i Nomisys har beslutat att genomföra en nyemission om 750 000 aktier.

Relaterat innehåll