Pressmeddelande -

Nomor har etablerat tjänsten silodykning

Nomor verkar sedan tidigare inom tjänsteområdena skadedjurskontroll och matsäkerhet och har nu även etablerat tjänsten silodykning i sitt utbud. Tjänsten innebär att spannmålssilos rengörs på insidan en nödvändighet för att bibehålla säkra livsmedel och hålla skadedjuren borta.

Att förvaringsplatserna för spannmål måste hållas rena och att det i sin tur är avancerad process kanske inte så många tänker på. Genom en anställd som sedan tidigare har rätt kompetens för uppgiften föddes idén om att satsa på silodykning.

– Vi vill ta tillvara på kunskapen och glöden som finns hos våra anställda, säger Peter Bergqvist, operativ driftchef på Nomor.

Tjänsten introducerades i mindre skala för ungefär ett halvår sedan för att undersöka marknaden och det föll väl ut. Numera finns silodykning bland det ordinarie tjänsteutbudet och intresset är stort.

– Intresset har varit störst i de södra delarna av landet men vi ser potential att utöka, avslutar Peter Bergqvist.

Silodykning i korthet

Häng (material som fastnat) på efterprodukter tas bort liksom mögelpåväxt och eventuella skadedjur och dess bon. Skadedjur som oftast påträffas i en silo är mott, kornvivel och mjölbaggar. Dessa förstör inte bara produkten utan följer även med leveransen till köparen vilket går att undvika om man kontinuerligt rengör och håller silon fri från restprodukter.

Nomor använder sig av miljövänliga metoder som till exempel att blåsa rent med hjälp av tryckluft, vilket även är viktigt för att uppfylla de krav som finns för denna typ av arbete i ett slutet utrymme.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kategorier

  • skadedjur
  • skadedjurskontroll
  • skadedjurssanering
  • skadedjursbekämpning

Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i Norge.

Kontakter

Jakob Sellgren

Presskontakt VD, Nomor Hela Sverige 070-240 47 35