Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förvaltningsrätten ger överklaganden rätt i frågan om allaktivitetshuset

Förvaltningsrätten ger överklaganden rätt:  Kommunstyrelsens beslut att hyra lokaler för ett allaktivitetshus är formellt felaktigt. Frågan har så stor påverkan på Nora kommuns budget att ärendet borde behandlats av kommunfullmäktige.

"Förvaltningsrätten bedömer, med beaktande av kommunens storlek och budget och det åtagande i eko­nomiskt och tidsmässigt avseende som avtalet medfört för kommunen, att beslutet är av sådan stor vikt att beslut i frågan enligt 5 kap.1 § kommunal­lagen har bort fattas av kommunfullmäktige. Det förhållandet att kommun­fullmäktige i budget avsatt en summa för Allaktivitetshuset understigande första årets hyra för Allaktivitetshuset innebär inte att kommunfullmäktige därigenom beslutat i frågan om ingående av det aktuella avtalet. Det sagda innebär att kommunstyrelsens genom sitt delegationsbeslut avseende under­tecknat hyresavtal har överskridit sin befogenhet. Det finns därför skäl för att upphäva Kommunstyrelsen i Nora kommuns beslut den 28 november 2018, §163."

"/.../. Det innebär att kommunstyrelsen även genom att besluta om att gå vidare med etapp 2 av hyreskontraktet har överskridit sin befogenhet. Det finns därför skäl att upphäva kommunstyrelsen i Nora kommuns beslut ..."

Nora kommun kommer att behandla förvaltningsrättens beslut på kommunstyrelsens sammanträde onsdagen 27 november.

Presskontakt: Ingegerd Hedén, kommunikationsstrateg, tel 070-444 17 85

Ämnen

Regioner


Nora kommun ger sina 10 700 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Presskontakt

Elin Sörman

Presskontakt Kultursekreterare Nora kommun 070-343 12 94

Daniel Tausis

Presskontakt Kommunikationsstrateg Nora Kommun 073-627 21 98 Nora.se

Nora kommun - tidlös trästad i ständig utveckling!

Nora kommun ger sina 10 600 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Nora kommun
Prästgatan 15
713 80 Nora
Sverige