Skip to main content

Inget övertagande av Danfo arena

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2020 13:00 CET

Isbaneanläggningen vid Danfo arena ägs idag av konkursboet.

​Kommunstyrelsen beslutar att, utifrån idag kända fakta, Nora kommun inte ska överta ägande och drift av isbaneanläggningen Danfo arena. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige och under tiden däremellan beredas ytterligare.

-Vi måste se vad vi har för pengar att röra oss med idag. Och vi måste få fram mer fakta och konkursförvaltarens underlag innan vi fattar det slutliga beslutet i kommunfullmäktige, säger Solveig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Kommunens budget är begränsad och vi måste se hur den ska fördelas. Det händer mycket i Noras föreningsliv nu, både bland barn och unga och äldre, som alla har önskemål och behov, säger Tom Rymoen (M) kommunalråd.


Bakgrund

Danfo arena, isbaneanläggningen vid Karlsängskolan, har ägts och drivits av Karlsängs IP AB som är ett dotterbolag till Nitro/Nora BS. Nitro/Nora BS har idag ett bandylag i A-laget samt skridskoskola en gång/vecka, enligt uppgifter från https://idrottonline.se/NitroNoraBS-Bandy/  Nora kommun hyr isbanan under vardagar 9-16.30 samt helger 9-17 för förskolor och skolor samt allmänhetens åkning.

Klubbens driftkostnader för isbaneanläggningen år 2019 presenteras till 1 386 000 kr. Se klubbens egen redovisning, längst ner i texten. 
För år 2020 betalar Nora kommun 975 000 kr i hyra. För Karlsängs IP AB innebär det 1 386 000 i driftkostnader, minus 975 000 för hyra, vilket ger 411 000 kr i underskott. ​


Nuläge

Under 2018 och 2019 begärde och fick Karlsängs IP AB förskott på 2020 års hyra från Nora kommun. Det innebär att föreningen inleder år 2020 med redan förbrukad hyresintäkt samt ett underskott på 411 000 kr.
​Obetalda elräkningar till Eon och Linde Energi har lett till att dotterbolaget Karlsängs IP AB begärt sig i konkurs. Isbaneanläggningen ägs idag av konkursboet.

Nitro/Nora BS önskar att Nora kommun ska överta isbaneanläggningen och att bandysällskapet ska få hyra in sig på arenan.


Framtida kostnader för investering och drift

Kontakterna med Nitro/Nora BS och med konkursförvaltaren har visat på en rad oklarheter:

  • Byte av köldmedium, nuvarande ej EU-godkänt, kostnad drygt 1 miljon kr
  • Kompressorer kan behövas bytas ut inom kort, en investering av ännu okänd storlek som kommer att belasta driftbudgeten med ränta och årlig amortering
  • Förbättrad belysning, okänd kostnad
  • Elkostnaden för anläggningen beräknas i nuläget till 500 000 kr. Mer fördelaktiga energilösningar kan finnas.
  • Eventuellt övertagande från konkursboet, ännu ej presenterad kostnad.


Nitro/Nora BS redovisning av egen budget

Extern planskötsel 500 000 kr
El ca. 500 000 kr
Leasingkostnader maskiner såsom ismaskin, skridskoslip ca. 50 000 kr
Företagsförsäkring 39 000 kr
Drivmedel ca. 9 000 kr
Skatt och försäkring, fordon ca. 3 000 kr
Reparation -underhåll ca. 30 000 kr
Reparation - service ismaskin ca. 50 000 kr
Förbrukningsmaterial ca. 2 0000 kr
Redovisningstjänster 25 000 kr
Vaktmästartjänster ca. 90 000 kr
2019 nödvändig påfyllning av köl d medel 75 000 kr
Div. ej preciserade kostnader ca. 20 000 kr

Samtliga belopp såväl in - som utgående är exklusive moms.​


Kommentarer: (Obs! kommunstyrelsens sammanträde fortsätter under eftermiddagen)
Solveig Oscarsson (S) kommunalråd, tel 070-374 33 11
Tom Rymoen (M) kommunalråd, tel 070-680 94 95

Presskontakt: Ingegerd Heden, kommunikationsstrateg, tel 070-444 1785

Nora kommun ger sina 10 700 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.