Gå direkt till innehåll
Demensteamet börjar arbetet måndag den 13 september.
Demensteamet börjar arbetet måndag den 13 september.

Pressmeddelande -

Nora kommun startar demensteam

Demensteamet vänder sig till anhöriga, anhörigvårdare och personer som fått en demensdiagnos.

Huvudsyftet är att säkerställa god livskvalitet för den demenssjuke och att ge stöd och handledning till personal och anhöriga. Målet är att alltid vara steget före i kontakten med den sjuke och närstående genom att informera samt ge råd och stöd om olika behov.

- Det är ofta svårt för alla inblandade, det är mycket att ta in och vi kan med den här gruppen möta upp dem och ge stöd och information, säger socialchef Fredrik Bergström.

- Min roll som demenssamordnare är i mångt och mycket att vara spindeln i nätet och hålla kontakten, samt finnas där för den demenssjuke och dess anhöriga, säger demenssamordnare Kristina Lokander.

Teamet erbjuder bland annat samtal, anhörigstöd och anhöriggrupper. Teamet har kontakt med frivilligorganisationer och organiserar aktiviteter tillsammans.

- Det här är ett väldigt bra verktyg för att kommunen i samarbete med sjukvården och olika föreningar tidigt ska kunna ge stöd och råd, säger kommunstyrelseordförande Tom Rymoen (M)

Teamet arbetar gränsöverskridande för att underlätta kontakten mellan olika verksamheter och sjukvården. Huvudfokuset är alltid den demenssjuke och anhörigas välmående.

- Den här gruppen ger oss utökade förutsättningar för att möta de behov som den sjuke och dess anhöriga har, samt säkerställa att de känner sig trygga i kontakten med kommunen eller vården, säger kommunalråd Solveig Oscarsson (S).

Klicka här för att läsa mer om demensteamet.

Mer information:

Fredrik Bergström, socialchef, tel 070-618 10 72, fredrik.bergstrom@nora.se

Tom Rymoen (M) kommunalråd, tel 070-680 94 95

Solveig Oscarsson (S) kommunalråd, tel 070-374 33 11

Presskontakt:
Daniel Tausis, kommunikationsstrateg, tel 073-627 21 98

Ämnen

Regioner


Nora kommun ger sina 10 700 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Presskontakt

Elin Sörman

Presskontakt Kultursekreterare Nora kommun 070-343 12 94

Daniel Tausis

Presskontakt Kommunikationsstrateg Nora Kommun 073-627 21 98 Nora.se

Nora kommun - tidlös trästad i ständig utveckling!

Nora kommun ger sina 10 600 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Nora kommun
Prästgatan 15
713 80 Nora
Sverige