Gå direkt till innehåll
Nytt från kommunstyrelsen

Pressmeddelande -

Nytt från kommunstyrelsen

Här presenteras några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. När protokollet justerats kan du läsa det på Nora kommuns webbplats. Samtliga ärenden finns tillgängliga på www.nora.se

Upphandling av processtöd till förstudie för Karlsängsområdet 
Kommunstyrelsen beslutade att anta förfrågningsunderlag för upphandling av ett externt processtöd till förstudien om Karlsängsområdet.

- Det är otroligt skönt att processen är igång och att vi nu går för en upphandling säger, kommunstyrelseordförande Tom Rymoen (M).

Förslag till uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi för ett stärkt föräldrastöd i Nora kommun
Nora kommun saknar en kommunövergripande strategi kring hur föräldraskapsstöd ska bedrivas. Kommunstyrelsen beslutade därför att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategi för ett förstärkt föräldraskapsstöd i Nora kommun och att återrapportera för beslut i oktober 2021.

- Det gäller att få flera kommundelar aktiva i det förebyggande arbetet och det här är ett första viktigt steg att hjälpa föräldrar med stöd säger, Tom Rymoen (M).

- Det handlar om bredd och föräldrastöd och det är viktigt att vi då tar fram en strategi för det här säger, kommunalråd Solveig Oscarsson (S).

Förslag till trafik- och cykelplaner för Nora kommun
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta trafik- och cykelplan för Nora kommun. Planerna är avsedda att ange inriktning för utveckling av väginfrastruktur de kommande åren.

- Det är viktigt att vi kommer vidare med trafikplaneringen, det är ett strategiskt dokument som är viktigt för samhällsutvecklingen och som kopplas till den övergripande planen säger, Solveig Oscarsson (S).

Anhållan om medel för kostnadsfria lovaktiviteter
Beslut togs om att avsätta 200 000 kronor som bidrag för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter under 2021 samt 50 000 kronor att användas till en föreningsdag i samarbete med kommunens föreningsliv. På grund av den pågående pandemin har inte aktiviteter som hanteras av föreningar och till exempel fritidsgården genomförts, det finns därför ett behov av att kunna genomföra smittsäkra lovaktiviteter under året.

Anhållan om medel för coronaanpassade aktiviteter
På grund av pandemin ökar ensamhet och psykisk ohälsa, kommunstyrelsen beslutar därför avsätta 50 000 kronor för att genomföra smittsäkra aktiviteter under 2021. Pengarna ska kunna sökas av föreningar som riktar sina aktiviteter till kommunens socialtjänst och personer i riskgrupper.

- På det här sättet kan vi stödja föreningslivet i Nora med 300 000 kronor extra för att möta pandemins problematik och utveckla verksamheterna säger, Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S).

Samtliga ärenden och handlingar finns på Nora kommuns hemsida

Mer information:

Tom Rymoen (M) kommunalråd, tel 070-680 94 95

Solveig Oscarsson (S) kommunalråd, tel 070-374 33 11

Presskontakt: Daniel Tausis, kommunikationsstrateg, tel 073-627 21 98

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Nora kommun ger sina 10 700 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Presskontakt

Elin Sörman

Presskontakt Kultursekreterare Nora kommun 070-343 12 94

Daniel Tausis

Presskontakt Kommunikationsstrateg Nora Kommun 073-627 21 98 Nora.se

Nora kommun - tidlös trästad i ständig utveckling!

Nora kommun ger sina 10 600 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Nora kommun
Prästgatan 15
713 80 Nora
Sverige