Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Servicetagaren i centrum även vid fakturahantering

I sitt reportage om inkasso-tjänster presenterar SVT Uppdrag Granskning några fall som aktuella från Nora. Offentlighets- och sekretesslagen hindrar Nora kommun att uttala sig i något enskilt fall och kommunen kan varken bekräfta eller dementera att de personer inslaget hänvisar till och återger har använt sig av kommunens tjänster, än mindre deras eventuella betalningssituation.

  • -Viktigast för Nora kommun är att möta varje servicetagare med respekt och omsorg, och utforma service och tjänster efter önskemål och behov. Avgifterna för den kommunala servicen beslutas av kommunfullmäktige och i vårt uppdrag ingår att se till att den som har betalningsförmåga också gör rätt för sig, säger Isabell Landström, kommundirektör.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, aviserar att man kan komma att förändra det avtal kring fakturahantering som Nora kommun avropar. I avvaktan på detta rekommenderas berörda kommuner och landsting/regioner att se över sin egen hantering.

  • -Nora kommun har redan gjort en översyn av sin hantering av fakturor. Avsikten har varit att sätta servicetagaren i centrum i såväl verksamhet som i fakturahantering och kunna identifiera behov av individuella betalningslösningar där så behövs, säger socialchef Fredrik Bergström.

Läs mer: Räkningar för service och tjänster – så fungerar Noramodellen; www.nora.se/kommunpolitik/kommunfakta/avgifterochtaxor/rakningarsafungerardet.4.2dc5fe5f167c0b9c80fe0d47.html

Kontaktperson: Fredrik Bergström, socialchef, tel 0587-811 30

Presskontakt: Ingegerd Hedén, tel 0587-21273

Ämnen

Regioner


Nora kommun ger sina 10 700 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Presskontakt

Elin Sörman

Presskontakt Kultursekreterare Nora kommun 070-343 12 94

Daniel Tausis

Presskontakt Kommunikationsstrateg Nora Kommun 073-627 21 98 Nora.se

Nora kommun - tidlös trästad i ständig utveckling!

Nora kommun ger sina 10 600 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.

Nora kommun
Prästgatan 15
713 80 Nora
Sverige