Gå direkt till innehåll
foto: Maja Kristin Nylander
foto: Maja Kristin Nylander

Pressmeddelande -

Havsplaner säkerställer hållbara havsmiljöer

För att säkerställa en hållbar och effektiv användning av våra hav tar Havs- och vattenmyndigheten nu fram förslag till havsplaner för Sverige. Norconsults Sonja Pettersson och Janna Bordier arbetar med att slutprodukten ska bli så bra och tydlig som möjligt.

Norconsult har bred erfarenhet av arbete med översiktsplaner. Men att arbeta med havsplaner har ingen gjort ännu, eftersom detta är första gången sådana planer tas fram i Sverige. Enligt direktiv från EU ska alla medlemsstater ha upprättat havsplaner för sina marina vatten senast våren 2021. I Sveriges fall omfattar det Bottniska viken, Västerhavet och Östersjön.

Sonja Pettersson och Janna Bordier arbetar som redaktörer för havsplanerna på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Det innebär bland annat sammanställning av underlag från sakkunniga, textbearbetning, layout med mera. Då kommer erfarenheten från översiktsplanering till användning.

- Arbetet påminner mycket om det vi gör vid en översiktsplan, exempelvis att kunna avväga olika intressen mot varandra och beskriva lämplig användning inom respektive område. Skillnaden är att havsplanerna är på en mycket större och nationell nivå. I slutändan är det regeringen som godkänner planerna, berättar Sonja.

Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling för haven. De utformas så att näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål integreras. Det innebär att en god miljöstatus i havsmiljön ska nås och upprätthålls, att havets resurser används hållbart och att samexistens främjas mellan olika verksamheter och användningsområden. Uppdraget har inneburit både utmaningar och lärdomar menar Sonja.

- Vi får lära oss mycket om hur havet används och samarbetena mellan länderna kring Östersjön. Man får också lära sig mycket om beslutsprocessen hos statliga myndigheter, vi är ju mer vana att arbeta för kommun, fortsätter hon.

Granskningsförslaget ska vara klart i mars 2019.

Ämnen

Kategorier


Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Presskontakt

Cecilia Köljing

Cecilia Köljing

Presskontakt Kommunikatör 010-141 83 54
Farah Al-Aieshy

Farah Al-Aieshy

Presskontakt VD +46 10 141 84 24

Relaterat innehåll

Every day we improve everyday life

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11
417 55 Göteborg
Sverige