Pressmeddelande -

Norconsult blir ledande leverantör mot Trafikverket

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Trafikverket som avser teknisk specialist godkännandestöd, handläggare för godkännandeprocessen och teknisk säkerhetsstyrning – signal och banöverbyggnad.

Innan Trafikverket, entreprenörer och underleverantörer bygger eller bygger om en järnväg måste de utreda anläggningens gestaltning och konstruktion noggrant. För att anläggningen ska godkännas krävs att EU-direktiv och nationella krav är uppfyllda. Detta hjälper Norconsults tekniska specialister Trafikverket med att kontrollera. Utöver detta arbetar vi med Trafikverkets tekniska säkerhetsstyrning inom såväl signal som banöverbyggnad.

Tack vare våra kompetenta medarbetare på området blev Norconsult som enda konsultföretag rangordnat som nummer 1 på 9 av 12 områden inom detta ramavtal.

- Detta är en fin bekräftelse på att vi har en hög kompetens inom godkännandeprocessen och teknisk säkerhetsstyrning, säger Teamchef Tony Strandberg som är stolt och glad över att teamet kammat hem ramavtalet.

Träffa Tony och hans järnvägskollegor i montern på Nordic Rail i Jönköping 8-10 oktober, och passa på att ställ frågor om karriärmöjligheter och spännande projekt på Norconsult. 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • infrastruktur

Regioner

  • Jönköping

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kontakter

Catharina Johansson

Kommunikationsansvarig +46 10 141 80 35

Relaterat innehåll