Pressmeddelande -

Norconsult höjer hastigheten norr om Stockholm

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som höjer hastigheten på järnvägssträckan Märsta – Brista.

Idag finns en hastighetsnedsättning från 160 km/h till 150 km/h som gäller för samtliga tåg. Detta på grund av säkerhetssystemet Automatic Train Control (ATC) som kontrollerar att tågen inte kan köra för fort eller passera en signal i stopp. ATC-systemet är dock konstruerat utan tågkategorisering, och skiljer därmed inte på olika typer av tågfordon.

Norconsults uppdrag innebär att utreda möjligheter att höja hastigheten genom att se över effekten av att låta signalera maximal hastighet för A/B/S-tåg. Uppdraget ställer i första hand krav på hög kompetens inom signalteknik avseende ATC samt ställverk modell 65 och 95. Inom dessa områden har Norconsult unik kompetens.

Tony Strandberg, teamchef för Spår- och järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.

- Ännu ett uppdrag som visar på vår höga kompetens inom signalteknik, säger Tony stolt. Järnvägsteamet har en mycket positiv orderingång och har därför behov av nya medarbetare i Varberg, Halmstad, Helsingborg, Göteborg och Malmö, fortsätter han.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kontakter

Cecilia Köljing

Presskontakt Kommunikatör 010-141 83 54

Farah Al-Aieshy

Presskontakt VD +46 10 141 84 24

Relaterat innehåll