Gå direkt till innehåll
Norconsult om förebyggande av samhällsolyckor

Pressmeddelande -

Norconsult om förebyggande av samhällsolyckor

Morgan Johansson arbetar som teknisk specialist på Norconsult och är en av Sveriges ledande experter på explosionslaster. I veckan presenterade han erfarenheterna från ett projekt i Hagastaden vid Essingeleden i Stockholm, och hanteringen av explosionslaster ur ett konstruktionsperspektiv.

Sverige har betydande utmaningar i stadsutvecklingen. Ofta handlar det om att välfungerande transportsystem ska kombineras med förtätning i befintlig stadsmiljö. Detta var bakgrunden till Morgan Johanssons presentation på CIR-dagen, en kompetensdag för den svenska branschföreningen inom CIB/IABSE/RILEM.

- Jag berättade om erfarenheter från ett projekt i Hagastaden vid Essingeleden i Stockholm. Det är en tungt trafikerad transportled som tillåter transport av farligt gods och som nu täckts in med ett betongskal för att frigöra ytor för annan bebyggelse, berättar Morgan. Mitt fokus var på hantering av explosionslaster ur ett konstruktionsperspektiv som knyter an till förebyggandet av olyckor, fortsätter han.

Morgan arbetar som teknisk specialist på Norconsult och är en av Sveriges ledande experter på explosionslaster. Han är professor i konstruktionsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och anlitas ofta som expert i frågor kring explosionslast och explosionsbelastade konstruktioner – inte minst för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

Ämnen


Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Presskontakt

Cecilia Köljing

Cecilia Köljing

Presskontakt Kommunikatör 010-141 83 54
Farah Al-Aieshy

Farah Al-Aieshy

Presskontakt VD +46 10 141 84 24

Relaterat innehåll

Every day we improve everyday life

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11
417 55 Göteborg
Sverige