Pressmeddelande -

Norconsult utreder framtida vattenförsörjning i Gnesta

Med cirka 30 minuter från Stockholms central har Gnesta kommun stor potential att växa som pendlingskommun. Men planerna på att expandera med nya bostäder och verksamheter har pausats på grund av vattenbristen som drabbat framför allt Gnesta tätort. Norconsult har fått i uppdrag att utreda befintlig och framtida vattenförsörjning i kommunen, ett omfattande projekt som väntas pågå fram till 2026.

Peter Asteberg, Avdelningschef Vatten & Klimat, har anlitats som projektledare och beställarstöd för samtliga etapper i projektet, där Norconsult ansvarar för två av fyra stycken.

– Det är roligt att arbeta med helheten i ett komplext projekt och att få samarbeta med fler konsultbolag. Norconsult ansvarar för deletapp 1 och 3 som var och en för sig omfattar ett stort antal kompetenser, förklarar Peter.

I delprojekt 1 som pågår 2021–2024 ansvarar Norconsult för att hitta en ny vattentäkt som ska täcka den befintliga vattenförsörjningen, som idag är ansträngd och inte räcker till för kommunens behov. Här bidrar Norconsult med kompetens inom processledning, drickvattenrening, miljö, VA-ledning, hydrogeologi och vattenkemi.

Delprojekt 3 omfattar nya distributionsledningar där Norconsult projekterar vägen för vattnet som ska ledas från den nya vattentäkten till Gnesta tätort. De övriga delprojekten hanteras av Rejlers respektive VA-Drift och omfattar råvattenledningar samt ett nytt vattenverk.

Hela projektets samtliga etapper planeras vara klara till år 2026.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • vatten & avlopp

Regioner

  • Gnesta

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Kontakter

Cecilia Köljing

Presskontakt Kommunikatör 010-141 83 54

Farah Al-Aieshy

Presskontakt VD +46 10 141 84 24

Relaterat innehåll