Gå direkt till innehåll
Pris för ex-jobb om rättvisa gatuutymmen

Pressmeddelande -

Pris för ex-jobb om rättvisa gatuutymmen

Kajsa Ahlström arbetar som trafikplanerare på Norconsult i Malmö. I veckan nåddes hon av det glädjande och överraskande beskedet om att hon vunnit Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete som delades ut på en konferens i Göteborg.

- Det kändes väldigt roligt att mitt examensarbete blev uppmärksammat och jag blev förstås väldigt glad, säger Kajsa.

Titeln till det vinnande bidraget är ”En rättvis fördelning av gatuutrymmet”,och hon hoppas att utmärkelsen kan bidra till att rättviseperspektivet lyfts fram mer inom trafikplaneringen framöver.

- Hur stadens gatuutrymme är fördelat kan likställas med vem som får rätt till staden, förklarar Kajsa. Eftersom ytorna i en stad är begränsad finns all anledning att premiera ytsnåla hållbara färdmedel och målinriktat tilldela mer gatuutrymme till dessa. Samtidigt får vi inte glömma bort att gatan är ett offentligt rum som även bör tillåta vistelse, fortsätter hon.

Juryns motivering

Examensarbetet behandlar ett intressant perspektiv på gaturummet som offentligt rum, där utrymmet är till för både transporter och vistelse. Förutsättningarna för transporter förändras snabbt med anledning av miljökrav, fordonsutveckling och ökat anspråk på trygg och attraktiv miljö för oskyddade trafikanter. Jämlikhetsperspektivet bör därför tydligt beaktas vid planering, utformning, gestaltning samt beslut om gators och platsers utformning. Ämnet är därför speciellt aktuellt i dagens stads- och infrastrukturplanering.

Examensarbetet finns tillgängligt här: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8963383

Stort grattis Kajsa önskar kollegorna på Norconsult!

Ämnen

Kategorier


Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Presskontakt

Catharina Johansson

Catharina Johansson

Kommunikationsansvarig Team Marknad & Kommunikation +46 10 141 80 35

Relaterat innehåll

Samhällsbyggaren med helhetssyn

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11
417 55 Göteborg
Sverige