Pressmeddelande -

Danska regeringen beslutar om insättningsgaranti

Danska regeringen och den danska privatbankssektorns krisorgan (Det Private Beredskab) har enats om ett garantiarrangemang som ska skydda sparare och oprioriterade fordringsägare i danska banker mot kreditförluster som inte täcks av den danska insättningsgarantifonden eller något annat arrangemang.

Nordea förstår och respekterar beslutet att stödja det danska banksystemet. Nordea befinner sig inte i ett läge där det är nödvändigt att begära den här garantin. Nordeas kapital- och upplåningsposition är fortsatt stark och väldiversifierad. Som en stor och ansvarstagande aktör i den danska finanssektorn kommer Nordea att delta i och bidra till den här garantin.

Vilka finansiella nettoeffekter garantin får för Nordea är fortfarande högst osäkert och avgörs först i samband med att avtalet slutförs. Nordea kommer att förbinda sig till sin andel, cirka 20procent, av garantiåtagandet på 10md danska kronor. Nordeas andel av de direkta betalningarna till garantisystemet väntas uppgå till omkring 200mn euro per år under de två år som garantin planeras gälla.

Nettoeffekten på Nordeas resultaträkning på medellång sikt är svårare att beräkna, eftersom den påverkas av kompenserande effekter från upplåningskostnader, volymer och marginaler.


För ytterligare information:
Peter Schütze, chef för Nordic Banking och landschef i Danmark, +45 33 33 42 00
Helena Östman, presschef Sverige, +46 8614 8464
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8614 7852

Ämnen

  • Ekonomi, finans