Pressmeddelande -

Nordea bjuder in till pressträff: Hur utvecklas kronan och vad är det som styr?

Som Nordens största aktör på valutamarknaden besvarar Nordea frågan i den nya rapporten "Nordea FX Monitor". Nordeas ekonomer presenterar sin syn på kronans utveckling de kommande tre till sex månaderna. Rapporten baseras dels på en undersökning riktad till cirka 60 aktörer på valutamarknaden, dels på en analys av tillgänglig flödesstatisk. Rapporten kommer att presenteras vid två tillfällen per år. Hur utvecklas kronan de kommande tre till sex månaderna? Vad anser valutamarknadens aktörer om kronan och Riksbankens roll? Avvaktar verkligen företagen med att köpa kronor? Hur sköter sig Riksbanken? Påverkar valet kronkursen? Dessa och andra frågor besvaras under pressmötet av Nordeas valutastrateg Marcus Hallberg, senioranalytiker Torbjörn Isaksson samt chefekonom Jörgen Appelgren. Tid: Torsdagen den 6 april klockan 11.30 Plats: Nordea, Hamngatan 10, Stockholm, Blå Rummet Lunchmacka serveras. Välkomna! Ytterligare information: Boo Ehlin, Informationschef, 070-264 71 65

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.

Relaterade event