Pressmeddelande -

Nordea först med riskkapitalfond till privatkunder

Som första bank i Norden erbjuder Nordea privatpersoner möjligheten att investera i bolag som inte är noterade på någon börs eller marknadsplats, så kallad private equity. Fram tills nu har den här typen av investeringar främst varit möjliga för riskkapitalbolag och fonder och med höga belopp. Nu kan privatpersoner investera om poster på 10 000 kronor hos Nordea Private Banking. Private Equity har under de senaste tio åren haft en betydligt bättre utveckling än noterade aktier och avkastningen är heller inte helt beroende av hur aktiemarknaden utvecklas. "Normalt brukar en investering i Private Equity röra sig om belopp i storleksordningen flera miljoner kronor. Men med vår nya lösning kan kunder i Nordea Private Banking spara från 10 000 kronor och uppåt", säger Inga-Lill Carlberg, chef för Private Banking Sverige. Avkastningen i Nordea Private Equity Obligation är kopplad till en fond-i-fond som förvaltas av Nordea Investment Management och är registrerad i Luxemburg. Förvaltarna placerar i utvalda Private Equity-fonder över hela världen och har erfarenhet från liknande uppdrag sedan 2001. De har hittills lyckats väl och förvaltar cirka 370 miljoner euro med en genomsnittlig avkastning på 20,8 procent per år. Nordea Private Equity Obligation är öppen för investeringar fram till 2 juni. För ytterligare upplysningar: Inga-Lill Carlberg, chef Private Banking Sverige, telefon 08-579 42810 Boo Ehlin, informationschef, telefon 08-614 84 64, mobil 070-264 71 65

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.