Pressmeddelande -

Nordea Hypotek ändrar räntorna

Tisdagen den 6 september 2005 ändrar Nordea Hypotek sina utlåningsräntor. Efter ändringen gäller tills vidare följande räntor. Löptid Förändring Procentenheter Villa Bostadsrätt Fritidshus 3 mån ränta -0,07 2,49 Rörlig ränta 3,15 1 år bunden ränta 2,67 2 år bunden ränta 2,99 3 år bunden ränta 3,34 4 år bunden ränta 3,57 5 år bunden ränta 3,71 8 år bunden ränta 4,21 Räntan för bostadsrätter och fritidshus ligger på samma nivå som för villalån. NORDEA HYPOTEK AB (publ) För dagsaktuella räntor, ring vår räntetelefon 020-726 726 (3 månaders ränta med historik) eller 020-724 724 (övriga räntor) eller gå in på vår hemsida www.nordea.se. För ytterligare information: Anne-May Öberg, 08-614 82 69 Boo Ehlin, 08-614 84 64

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.