Pressmeddelande -

Nordea lägger om datasystem - tjänster stängda

Den 13-14 maj integrerar Nordea delar av datasystemen. Det betyder att Nordea och PlusGirot får en gemensam plattform. I samband med detta är Nordeas och PlusGirots tjänster tillfälligt stängda. Det gäller tjänster via Internet, telefon och bankomater. Även kortbetalningar kan påverkas. Följande tider är tjänsterna inte tillgängliga: Nordea: söndag 14 maj 02.00 till cirka 12.00 PlusGirot: från midnatt fredag 12 maj till söndag 14 maj cirka 16.00 Syftet med omläggningen är att samordna systemen och förenkla systemstrukturen. Information finns också på www.nordea.se och www.plusgirot.se Vi beklagar de besvär som uppstår under omläggningen. För ytterligare information: Boo Ehlin, informationschef Sverige, +46 8 614 84 64

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.