Pressmeddelande -

Nordea och ICA Banken inleder samarbete

Nordea och ICA Banken har skrivit ett samarbetsavtal om uttagstjänster. Avtalet innebär att Nordeas kunder kommer att kunna ta ut pengar på sina bankkort i 1 553 ICA-butiker i Sverige. Därmed tar Nordea ytterligare ett steg i sin strävan att göra det lättare för kunderna att på ett enkelt sätt sköta sina bankärenden. Avtalets innebörd Nordea får genom avtalet möjlighet att erbjuda sina kunder att ta ut pengar med sina bankkort i de 1 553 ICA-butiker som är bankombud. Därmed blir det möjligt för Nordeas kunder att ta ut pengar i butiken utan krav på att handla samtidigt. Den nya tjänsten är kostnadsfri för kunderna. Den nya tjänsten etableras under våren 2004 så snart nödvändiga anpassningar har gjorts i ICA:s datasystem. ICA har även handlare som inte är bankombud. Dessa ingår inte i avtalet. Ökad valfrihet för Nordeas kunder Nordeas kunder har i dag möjlighet att uträtta sina bankärenden på bankkontor samt via telefon- och Internettjänsterna. Dessutom kan kunderna sätta in och ta ut pengar hos våra övriga samarbetspartners. Utöver dessa kanaler har Nordea 650 uttagsautomater runt om i landet. Med dagens avtal tas ännu ett steg i strategin att erbjuda uttagstjänster med största möjliga tillgänglighet. - Vi är mycket nöjda med att vi kan erbjuda våra kunder en så riksomfattande kanal som landets ICA-handlare. Många av våra kunder handlar på ICA och för dem är det naturligtvis en stor hjälp om de kan ta ut pengar samtidigt som de handlar middagsmaten. Nu ökar vi dessutom kundens valfrihet genom att kravet på inköp försvinner, säger Hans Jacobson, chef för Retail Banking i Sverige. Uttag kan göras med högst 2 000 kr per tillfälle. Gränsen är satt av säkerhetsmässiga skäl, men täcker in den övervägande majoriteten av de uttag som görs. Uttag kan göras med något av Nordeas bankkort, dvs Bankkort med Visakoppling, Bankkort med Mastercard-koppling eller Ungdomskort (Electron). Kunden använder sin vanliga pin-kod för att kunna genomföra uttaget. ICA kan dock inte se eller lämna ut kundens saldo. För att möjliggöra saldokontroll erbjuder Nordea en SMS-tjänst, där saldo och senaste transaktioner kan skickas direkt till kundens mobiltelefon. Nordea har 4,3 miljoner privatkunder i Sverige, varav 1,3 miljoner också är kortkunder. För ytterligare information: Hans Jacobson, chef, Retail Banking i Sverige, +46 8 614 78 33 Ann-Leena Mikiver, stf informationschef Nordea Sverige +46 8 614 90 07

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.