Pressmeddelande -

Nordea ökar sitt innehav i International Moscow Bank

Nordea ökar sitt innehav i ryska International Moscow Bank (IMB). Nordea deltar i den aktieemission på 100 miljoner USD som ska genomföras av International Moscow Bank, och ökar därigenom sitt innehav till 26,44 procent. Nordea är en av de fem internationella banker som grundade International Moscow Bank år 1989. Efter bankkrisen i Ryssland förvärvade Nordea och tyska HypoVereinsBank ett majoritetsinnehav i banken år 1998. Nordea och HypoVereinsBank har avtalat om att samarbeta, och deltar i International Moscow Banks aktieemission på 100 miljoner USD. Efter emissionens slutförande kommer de att ha absolut aktiemajoritet. Nordeas innehav ökar från 21,7 till 26,44 procent, och HypoVereinsBanks innehav ökar från 43,4 till 52,88 procent. - International Moscow Bank fokuserar på företags- och retailkunder i Ryssland. Nordea ser den ryska marknaden som intressant, och vill via sitt innehav i International Moscow Bank agera på denna framväxande marknad, säger Hannu Halttunen, vice styrelseordförande för International Moscow Bank. Övriga ägare av International Moscow Bank är BCEN-Eurobank, den ryska centralbankens franska dotterbolag, och Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). IMB är för närvarande Rysslands åttonde största bank. För ytterligare information: Hannu Halttunen, chef för Strategic Projects, vice styrelseordförande i International Moscow Bank, +358 50 61746 Ella Laurikkala, informationschef Finland, +358 50 66840

Ämnen

  • Ekonomi, finans