Pressmeddelande -

Nordea sänker boräntorna 17 november

Måndagen den 17 november sänker Nordea boräntorna.


Löptid
Förändring
Procentenheter

Villa Bostadsrätt
Fritidshus

Rörlig ränta (befintliga lån)
- 0,10
5,32

3 månaders ränta
- 0,10
5,64

1 år bunden ränta
- 0,10
5,70

2 år bunden ränta
- 0,20
4,99

3 år bunden ränta
- 0,20
4,99

4 år bunden ränta5 år bunden ränta8 år bunden ränta15 år bunden ränta20 år bunden ränta

Observera att det för närvarande inte går att teckna nya bolån med rörlig ränta.För mer information besök www.nordea.se.


För ytterligare information:
Petra Eklund, chef privatmarknad
08-614 78 13

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.