Pressmeddelande -

Nordea sänker den rörliga boräntan

Fredagen den 31 oktober sänker Nordea den rörliga boräntan.

Löptid
Förändring
Procentenheter

Villa
Bostadsrätt
Fritidshus

Rörlig ränta (befintliga lån)
-0,25
5,42

3 månaders ränta

5,74

1 år bunden ränta

5,80

2 år bunden ränta

5,19

3 år bunden ränta

5,19

4 år bunden ränta

5,26

5 år bunden ränta

5,32

8 år bunden ränta

5,77

15 år bunden ränta

5,69

20 år bunden ränta

5,69


För mer information besök vår hemsida www.nordea.se.

Observera att det för närvarande inte går att teckna nya bolån med rörlig ränta.För ytterligare information:
Petra Eklund, chef privatmarknad
08-614 7813

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.