Pressmeddelande -

Nordea utser ny chef för Retail Banking och två nya medlemmar i Group Executive Management

Peter Schütze, 55, för närvarande chef för Group Staffs, har utsetts till ny chef för Retail Banking i Nordea efter Kari Jordan, som lämnar Nordea för att bli koncernchef i Metsäliitto Group. Frans Lindelöw, 42, för närvarande chef för Equities, och Lena Eriksson, 42, för närvarande chef för Group Legal, har utsetts till nya medlemmar i Nordeas Group Executive Management. Nordeas organisationsstruktur justeras per den 1 november 2004. Den övergripande strukturen med tre affärsområden bibehålls, men ansvarsfördelningen mellan kund-, produkt-, service- och stabsenheter förtydligas. Peter Schütze, chef för Group Staffs och medlem i Group Executive Management, har utsetts till ny chef för Retail Banking. Enheterna inom Group Staffs kommer att omlokaliseras och rapportera till andra medlemmar i Group Executive Management. Frans Lindelöw, chef för Equities, har utsetts till vice chef för Retail Banking och ny medlem i Group Executive Management. Frans Lindelöw kommer att ansvara för produkter och koncept inom Retail Banking. Lena Eriksson, chef för Group Legal, har utsetts till ny medlem i Group Executive Management, med ansvar för Group Legal and Compliance, vilket avspeglar den allt större betydelsen av frågor som rör juridik, compliance och corporate governance. Förenklad organisation För att minska antalet nivåer i organisationen ska regionbankscheferna i framtiden rapportera direkt till chefen för Retail Banking, vilket får till följd att positionen som nationell chef för Retail Banking upphör att finnas. Vissa av de uppgifter som idag ligger på de nationella cheferna för Retail Banking fördelas mellan regionbankscheferna och landscheferna. De nuvarande nationella cheferna för Retail Banking kommer att få andra positioner i Nordea. - Vi fortsätter att förenkla strukturerna och processerna i koncernen för att ytterligare förstärka kundorienteringen och öka fokus på intäktsökningar, samtidigt som vi bibehåller en strikt kostnads- och riskhantering, säger VD och koncernchef Lars G Nordström. Group Executive Managements sammansättning Per den 1 november 2004 har Nordeas Group Executive Management följande sammansättning: Lars G Nordström, VD och koncernchef Christian Clausen, chef för Asset Management & Life Lena Eriksson, chef för Group Legal and Compliance Carl-Johan Granvik, chef för Group Credit and Risk Control, Chief Risk Officer (CRO) Arne Liljedahl, chef för Group Corporate Centre, CFO och landschef i Sverige Frans Lindelöw, vice chef för Retail Banking Markku Pohjola, chef för Group Processing and Technology, vice koncernchef samt landschef i Finland Tom Ruud, chef för Corporate and Institutional Banking och landschef i Norge Peter Schütze, chef för Retail Banking och landschef i Danmark. Klicka på följande länk för att ladda ner bilder av medlemmarna i Group Executive Managament: www.nordea.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans