Pressmeddelande -

Nordeas räntebarometer: Andelen rörliga lån har ökat från 40 till 60 procent på ett år

Trenden är tydlig - andelen lån med rörlig ränta ökar och andelen med långa löptider fortsätter att tappa mark trots att Riksbanken har börjat höja räntan. På årsbasis har andelen lån med rörlig bolåneränta ökat - från 40 till 60 procent. Mellan februari och mars månad i år ökade andelen nya rörliga bolån med 4 procentenheter. För ett år sedan var andelen bundet nära 60 procent och rörligt 40 procent. Det visar Nordeas räntestatistik över nyutlåningen till privatkunder. Nordea Hypotek börjar nu presentera statistik över hur privatkunderna väljer att fördela sina nytagna bostadslån över olika löptider. Nordea Hypotek är en av de största aktörerna på bolånemarknaden med en marknadsandel i Sverige på 15,7 procent. Den rörliga bolåneräntan, den med tre månaders bindningstid, fortsätter att vara den mest populära. Bundna löptider tappar mark till fördel för den rörliga räntan. Mellan februari och mars i år ökade andelen nytagna lån till rörlig ränta från 56 till 60 procent. För ett år sedan var fördelningen 60 procent bundet och 40 procent rörligt. I dag är fördelningen precis det motsatta. Den löptid som trots allt står emot bäst är den femåriga bolåneräntan. Andelen har minskat från 18 procent i mars 2005 till 14 procent i mars 2006. Den kraftigaste nedgången har dock skett den senaste månaden då andelen minskat från 17 procent till 14 procent av nytagna bostadslån. - Under slutet av förra året och inför Riksbankens eventuella räntehöjning var fokus på räntan stort vilket fick en del hushåll att dra öronen åt sig och binda delar av lånen. Vi såg hur andelen lån med en bindningstid på 3 månader föll i december och i januari, säger Annika Winsth, ränteanalytiker på Nordea och fortsätter: Nyutlåning per månad fördelad på bindningstider 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 8 år Mars 2005 40% 10% 12% 12% 5% 18% 1% Februari 2006 56% 2% 8% 10% 4% 17% 2% Mars 2006 60% 2% 8% 10% 3% 14% 2% - När Riksbanken sedan började höja räntan och det stod klart att de tänkte gå långsamt fram steg andelen rörliga lån, vilket sannolikt är ett riktigt beslut av hushåll med goda marginaler. Det är svårt att räkna hem en räntebindning idag, då de bundna räntorna har stigit sedan botten i somras och då räntorna väntas stiga i måttlig takt framöver. - Nordeas bedömning är därmed att hushållen till stor del fortsätter att låna rörligt. Det är först mot slutet av året och under nästa år som vi räknar med att Riksbanken höjer räntan i snabbare takt. Då räknar vi med att fler väljer att binda delar av lånen, säger Annika Winsth. Se diagram över räntebindningstider på http://www.nordea.se/sitemod/default/index.aspx?pid=855072 För ytterligare information: Annika Winsth, ränteanalytiker , tel 08 - 614 86 08, 070 - 612 59 59 Boo Ehlin, informationschef, tel 08 - 614 84 64, 070 - 614 71 65

Ämnen

  • Ekonomi, finans