Pressmeddelande -

Nordeas räntebarometer: Rörliga lån dominerar - 60 procent i april

Andelen rörliga lån fortsätter att dominera stort. I april var andelen nytagna rörliga lån 60 procent. Den helt dominerande ränteformen är den tre månaders rörliga. Räntebeetendet mellan mars och april är i stort sett oförändrat - inga markanta skillnader. Sett på årsbasis fortsätter andelen rörliga lån att öka - från 48 procent av nytagna lån i april 2005 till 60 procent i april i år. Det visar Nordeas räntebarometer. Nordea Hypoteks räntebarometer visar att privatkunderna fortfarande väljer rörlig ränta och då främst den med tre månaders bindningstid. Trots att Riksbanken aviserat kommande räntehöjningar är det inget som fått privatkunderna att börja ta lån med bunden ränta. Den enda förändringen mellan mars och april i år är att privatkunderna tecknat något fler bundna nya lån till en tvåårsränta och minskat andelen nya lån till en femårig bindningstid. Nyutlåning per månad fördelad på bindningstider 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 8 år April 2005 48% 10% 11% 11% 4% 14% 1% Mars 2006 60% 2% 8% 10% 3% 14% 2% April 2006 60% 2% 9% 10% 3% 13% 2% - Riksbanken lät som förväntat styrräntan vara oförändrad i förra veckan, men påpekade att det snart blir aktuellt att höja. Det tolkar Nordea som att räntan höjs i juni. Vår bedömning är att Riksbanken sedan avvaktar till hösten med ytterligare höjningar, säger Annika Winsth, ränteanalytiker på Nordea och fortsätter: - Hushållen tycks ha tagit till sig informationen om att Riksbanken är inne i en höjningsfas, men de utgår ifrån att det sker i lugn takt och väljer därmed att ligga rörligt. - Ränteskillnaden mellan att binda och ligga rörligt är dessutom relativt stor idag, vilket normalt minskar intresset från hushållen att binda. Den rörliga räntan behöver höjas ordentligt för att det ska löna sig att binda sina lån idag, säger Annika Winsth. På två års sikt väntas styrräntan ligga på 3,50 procent, det vill säga 1,50 procentenheter högre än idag. Hur ska hushållen förhålla sig mellan rörligt och bundet? - För de hushåll som har små marginaler kan det därmed ändock vara väl värt att se över sina lånekostnader då den procentuella kostnadsökningen kan bli stor, säger Annika Winsth. Nordea Hypotek är en av de största aktörerna på bolånemarknaden med en marknadsandel på cirka 16 procent. För ytterligare information: Annika Winsth, ränteanalytiker, tel 08 - 614 86 08, 070 - 612 59 59 Boo Ehlin, informationschef, tel 08 - 614 84 64, 070 - 614 71 65

Ämnen

  • Ekonomi, finans