Pressmeddelande -

Pensionssparande stressar svenskarna

En majoritet av svenskarna känner oro för sitt pensionssparande. Trots en lång sparhorisont oroar sig 80-talisten mest för värdeutvecklingen på sitt sparande, medan 50-talisten är mest optimistisk till sin totala slutpension.

Efter snart 10 år med det nya pensionssystemet vet fortfarande en majoritet inte hur många procent av slutlönen som den allmänna pensionen ger. Varannan person ser över sitt privata pensionssparande minst en gång per år. Bland 80-talisterna är det dock vanligt att titta över pensionssparandet så ofta som en gång i månaden. Den främsta anledningen till att börja pensionsspara för både män och kvinnor, är att man oroar sig för att få för liten pension. De som har längst kvar till pensionen är mest oroliga och de har också minst tilltro till vad den statliga pensionen kan ge dem. Var fjärde 50-talist upplever att de förlorat så mycket redan och inte har råd med ytterligare värdeminskningar. För många är ekonomisk rådgivning det som gör att man börjar pensionsspara. Mer information i brevlådan påverkar däremot inte det privata sparandet i någon större utsträckning. Det krävs inte så stort månadsbelopp som man tror för att spara till en bra pension visar Nordea Liv & Pensions egna beräkningar. Varannan svensk pensionssparar privat och varannan svensk tror att deras drömmar kan förverkligas när de går i pension. Undersökningen har gjorts på uppdrag av Nordea Liv & Pension och omfattar 1577 intervjuer.
Ytterligare information: Anna Bäcklund, privatekonom, 08-614 99 69 Britta Burreau, Vd Nordea Liv & Pension, 08-787 67 12

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.