Pressmeddelande -

Svenskarna drar ner på julhandeln med 3 miljarder

Så gott som alla svenskar - 94 procent tänker köpa julklappar även i år. Men man planerar att använda mindre pengar och det sker en minskning i alla åldrar och inkomstgrupper. En tredjedel säger att det beror på den finansiella krisen och allmän oro för den framtida ekonomin.

Svenskarna julhandlar för 31 miljarder kronor eller 5170 kronor per person, enligt en undersökning Nordea publicerar idag. Detta är en minskning med 8 procent jämfört med förra året. Norrlänningen köper mest och gör av med cirka 5640 kronor. Minst spenderar boende i Mellansverige som lägger 4850 kronor.

- Undersökningen visar att vi inte ger upp våra jultraditioner, men att vi kommer att handla försiktigare i år, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea. Det är klokt att dra ner på julkostnaderna om man känner ekonomisk oro. Det gamla rådet att göra en julbudget och hålla sig till den känns mer aktuellt än någonsin.

Svenskarna tänker i år handla julklappar för i snitt 2950 kronor och övriga julinköp för 2220 kronor. Kvinnorna köper julklapparna och männen står för andra inköp som till exempel julmaten. 40-53-åringar och höginkomsttagare är de som spenderar mest i jul.

40 procent av svenskarna tänker använda sparade pengar för att betala julklapparna, mot 25 procent förra året. Svenskarna vill inte ge pengar till välgörenhet istället för att köpa julklappar.

Norrlänningarna julhandlar för 2,5 miljarder kronor, boende i Småland, på Öland och Gotland julhandlar för 7 miljarder kronor, Västsvenskarna för 2,2 miljarder, Stockholmarna för 6,8 miljarder, boende i Sydsverige för 5,5 miljarder samt de boende i Mellansverige för 6,5 miljarder kronor.

I Norden är det danskarna som minskar julinköpen mest med 22 procent och norrmännen minst med 5 procent. Finländarna planerar också att spendera mindre i år där minskningen är 19 procent.

I undersökningen som Nordea låtit Synovate utföra, har drygt 4 000 svenskar, norrmän, finländare och danskar i åldrarna 16-65 år intervjuats.

Här kan du ladda ner rapporten samt bild på Ingela Gabrielsson, Nordeas privatekonom.


För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 08-614 66 32, 070-227 24 77
Fredrika Wigenstam, pressinformatör, 08-614 85 83

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare

Vi stammar från fyra nordiska banker: Merita Bank, Nordbanken, Unibank, och Christiania Bank og Kreditkasse, från vardera Finland, Sverige, Danmark och Norge. Sedan december 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under varumärket Nordea.
Nordea är idag den största finansiella koncernen i Norden och Östersjöregionen. Vår starka nordiska bas gör att vi kan skapa en helt integrerad nordisk produktion och distribution, en viktig del i vår ambition att erbjuda de bästa finansiella lösningarna.