Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Foto: Matts Lindqvist / Norden.org

Klimat, kriser och lycka - Nordens tält i Almedalen tar pulsen på de stora frågorna

Blir vi lyckligare av den gröna omställningen? Vad ska vi göra när det föds så få barn? Hur ska vi få en bättre skola? Hur ska vi få maten att räcka till i kristider? Och finns det en nordisk lösning på gängkriminaliteten? Det är några frågor bland många andra som vi söker svar på i Nordens tält i Almedalen. Tio seminarier ordnas i Nordens tält på Strandvägen 4 den 25 juni med start kl. 8.

Kommerskollegiums Anders Ahnlid ny svensk medlem i nordiska Gränshinderrådet

Kommerskollegiums Anders Ahnlid ny svensk medlem i nordiska Gränshinderrådet

Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium, har utsetts till ny svensk representant i nordiska Gränshinderrådet. Ahnlid inledde sitt förordnande den 27 september. Gränshinderrådets arbetar för fri rörlighet för individer och företag i Norden. Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt att flytta till eller att arbetspendla, studera och arbeta i ett annat nordiskt land.

Årets session äger rum i Stortinget i Oslo. Foto: Sara Johannessen / norden.org

Journalist, dags att ackreditera dig till Nordiska rådets session och prisutdelning

Ackrediteringen för journalister till Nordiska rådets 75:e session i Stortinget i Oslo 30.10–2.11 2023 har öppnat. Nu kan du som journalist ackreditera dig till sessionen och Nordiska rådets prisutdelning. Sessionen är årets största nordiska politiska forum där Nordiska rådets 87 parlamentariker, de nordiska statsministrarna och utrikesministrarna och flera andra ministrar från hela Norden möts.

Kontakter

Matts Lindqvist

Matts Lindqvist

Presskontakt Kommunikationsrådgivare Sverige +46 73 855 3355 Nordiska ministerrådet

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss till tjänstemän, politiker, journalister, intresseorganisationer och allmänheten.

Nordiska ministerrådet

Holmamiralensväg 10
111 49 Stockholm
Sweden