Gå direkt till innehåll
Foto: norden.org
Foto: norden.org

Pressmeddelande -

Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till de höga förväntningarna?

Marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat och obligationerna ses som en viktig faktor för att skynda på investeringar som gynnar miljön och minskar den globala uppvärmningen. Nordiska institutioner och klimatexperter har varit drivande bakom utvecklingen och intresset växer nu över hela Europa. För att den positiva utvecklingen inte ska bytas i besvikelse är det avgörande att kunna försäkra investerare om att obligationerna verkligen går till miljöförbättrande åtgärder.

Välkommen till ett lunchseminarium där nordiska experter diskuterar hur marknaden för gröna obligationer ser ut i dag, och vad som behövs för att investerarna ska kunna lita på att pengarna går till projekt som är bra för framtiden.

Möt Christopher Flensborg, en av de drivande krafterna bakom gröna obligationer, i samtal med Lars Eibeholm från Nordiska investeringsbanken. I diskussionen deltar även Helena Lindahl, förvaltare av SPPs Gröna Obligationsfond, Penilla Gunther, (KD) Nordiska rådets svenska delegation och Jytte Guteland, (S) Europaparlamentet.

Moderator: Johan Hassel, Global Utmaning

Seminariet är en del av Europakommissionens satsning Green Week 2016 och kommer att hållas på engelska.

Tid: Onsdag 1 juni 2016 kl.12:00–13:30, lättare lunch serveras från 11:30
Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12   Jakobsgatan 27C (hiss) , Stockholm

Seminariet är avgiftsfritt men kräver förhandsanmälan här:

Arrangörer: Norden i Fokus och Global Utmaning

Har du frågor? Kontakta:
Helena Lagercrantz, helena.lagercrantz@nordicwelfare.org

Ämnen

Kategorier


Nordiska ministerrådets informationskontor - Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Kontakter

Matts Lindqvist

Matts Lindqvist

Presskontakt Kommunikationsrådgivare Sverige +46 73 855 3355 Nordiska ministerrådet

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

Nordiska ministerrådet
Holmamiralensväg 10
111 49 Stockholm
Sweden