Pressmeddelande -

En arbetsmarknad för alla?

Oavsett konjunkturläget, har personer med funktionshinder en svagare ställning på arbetsmarknaden. I rapporten "En arbetsmarknad för alla?" jämförs de nordiska ländernas strategier för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättningar.

I rapporten beskrivs skillnader och likheter mellan länderna i valet av åtgärder. Alla strategier, med undantag av den norska, är baserad på FN: s konvention för personer med funktionsnedsättning.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik, allmänt

Kategorier

  • funktionshinder
  • handikapp
  • nordiskt samarbete
  • arbetsmarknad
  • förtidspension
  • arbetsmarkadsfrågor

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

 

Presskontakt

Judit Hadnagy

Presskontakt Kommunikationschef +46 70 605 5681

Joakim K E Johansson

Presskontakt Kommunikationsrådgivare/Communications Adviser +46 (0)733 13 30 26

Relaterat innehåll