Pressmeddelande -

Pressinbjudan Almedalen - Finns appen mot kaos?

Modern teknologi, speciellt smartphones och läsplattor, kan ge personer med ADHD och autism ökad kontroll över vardagen och minska stressen. Digitala kalendrar, kartor och anteckningsmöjligheter är exempel på funktioner som ger stora möjligheter att anpassa användningen till varje individ. Moderna apparater i standardutförande är i dag ofta billigare och har fler funktioner än betydligt dyrare specialanpassade apparater.

Förutsättningen för att de som behöver den moderna teknologin som hjälpmedel också får tillgång till den, är att samhället erbjuder ett fungerande sammanhållet system för att erbjuda hjälpen. Det är ofta här som bristerna finns.

Hör forskare, användare och praktiker berätta om vad som krävs för att stödet ska bli bättre.

Medverkande:

Erland Winterberg, projektledare, Nordens Välfärdscenter.

Pernilla Hallberg, forskare, Linköpings universitet.

Malin Larsson, användare av hjälpmedel.

Margaretha Roos, hjälpmedelskonsulent, Landstinget Sörmland.

Monica Rydén, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet.

Kategorier

  • handikapp
  • nordiskt samarbete
  • funktionsnedsättning
  • funktionshinder
  • informationsteknologi
  • hjälpmedel
  • appar
  • neuropsykiatriska funktionshinder
  • adhd

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.

Kontakter

Judit Hadnagy

Presskontakt Kommunikationschef +46 70 605 5681

Joakim K E Johansson

Presskontakt Kommunikationsrådgivare/Communications Adviser +46 (0)733 13 30 26

Relaterat innehåll

Relaterade event