Pressmeddelande -

Pressinbjudan Almedalen: Välfärdsteknologi - lösningen för morgondagens välfärd?

Nordborna blir allt äldre, en utveckling som leder till både sociala och ekonomiska utmaningar. År 2050 väntas andelen äldre i Sverige öka från dagens 17 procent till 25 procent.

Den demografiska utvecklingen kommer att skapa en explosionsartad efterfrågan på välfärdstjänster, både i fråga om hälso, sjukvård och äldreomsorg. Kostnaderna för äldreomsorgen väntas stiga med 70 procent till 2050. Personalbehovet förväntas öka med ca 50 procent, vilket sannolikt leder till en omfattande personalbrist.

Kan välfärdsteknologin bidra till att minska pressen på den nordiska välfärdsmodellen när den utsätts för framtida utmaningar? Kan den dessutom komma att bli en framgångsrik nordisk affärsidé eftersom stora delar av världen går samma demografiska utveckling till mötes?

Medverkande:
Anders Ekholm, analyschef, Socialdepartementet
Mats Rundkvist, projektledare, Västerås stad
Jenni Nordborg, enhetschef Life Science, Vinnova
Marie Laure le Foulon, Nordenkorrespondent, Le Figaro
Joakim Palme, professor i statskunskap, Institutet för Framtidsstudier
Anna Danielsson, moderator

Datum:Torsdagen 7/7
Tid: 12:00 - 13:00

Plats: Mötesplats Östersjön, Donnersgatan/Cramérgatan

Kategorier

  • handikapp
  • exportmarknad
  • funktionsnedsättning
  • socialpolitik
  • omvårdnad
  • äldreomsorg
  • välfärd

Kontakter

Judit Hadnagy

Presskontakt Kommunikationschef +46 70 605 5681

Joakim K E Johansson

Presskontakt Kommunikationsrådgivare/Communications Adviser +46 (0)733 13 30 26

Relaterat innehåll