Pressmeddelande -

Beteendestyrd energibesparing

Beteendestyrd Energibesparing

Hur mycket onödig energi använder ni då ingen är på sin arbetsplats? Hur mycket energi skulle Ni spara om ni anpassade Er användning till där den verkligen behövs? Med andra ord, hur mycket betalar ni i onödan?

Svaret att enkelt, spara både pengar, energi och samtidigt hjälpa till att minska CO2 utsläppen. Svaret heter beteendestyrd energibesparing!

För att spara på energi behöver man mäta och se resultatet från sina insatser.

Vi är specialiserade på att svara på dessa frågor och oftast blir lösningen väldigt enkel genom små förändringar. Det är ofta så att man tror att det är de stora installationerna som också är de stora energislukarna. Men ofta visar det sig att det är de mindre installationerna med många drifttimmar som behöver åtgärdas i stället. Detta framgår tydligt när mätresultaten analyseras.

I de flesta fall kan man spara mycket energi bara genom att bli medveten om detta. Idag är det en självklar sak att vi i hemmen samt på större energislukande industrier tänker på energiförbrukningen.
En grupp som lätt glömmer detta är alla kontor. Där har källsorteringen slagit igenom, men inte övrig energiförbrukning såsom värme och elektricitet. Kontoren har många datorer och andra kontorsmaskiner som var och en för sig drar lite energi, men tillsammans blir det en betydande kostnad samt C02 utsläpp. Detta helt i onödan!

Hur går det till?

Vi börjar med att visualisera Er totala energiförbrukning i realtid. Denna visualisering visas på en stor skärm exempelvis i receptionen och/eller på intranätet.

Skärmen visar den aktuella förbrukningen i siffror samt en historik en vecka tillbaka i kurva. Detta för att man lätt ska se att man KAN påverka energiförbrukningen och att resultatet visar sig direkt!

Vill man sedan gå vidare kan vi även göra mer:

Tex att logga vissa delar som vi tror är stora förbrukare. Detta för att kunna se hur eventuell fastighetsautomation fungerar i praktiken. Samtidigt loggar vi ett flertal temperaturer både inomhus och utomhus. Vi loggar även en ”standardarbetsplats” för att kunna se hur den förbrukar energi i ert fall. Detta för att skapa en bild hur energiutnyttjandet förändras genom beteende samt enkla tekniska lösningar. Detta utan att personalen INTE uppfattar detta som ett merarbete eller störande moment i arbetet eller vardagen. Man kan ofta göra stora besparingar av energi med ganska enkla medel. En sparad kWh (NegaWatt)är den billigaste investeringen både för ekonomin och miljön!

Arbetsplatserna kan tex utrustas med intelligent strömförsörjning till datorer och övrig kring- utrustning. Personalen utbildas i hur man med andra enkla medel kan minska energikonsumtionen på arbetsplatsen.

För mer information:

Nordfeldt produktionsteknik
web: http://gronenergi.se/
mail: info@gronenergi.se

tel: 08-570 310 78

Ämnen

  • Energifrågor

Kategorier

  • energibesparing
  • energiförbrukning
  • milöteknikföretag

Nordfeldt Produktionsteknik är ett företag som spar miljö och pengar till företag.