Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2008

(Aktietorget: CAMP)

Rapportperiod (juli - september 2008)
* Nettoomsättningen ökade till 14 779 (11 216) KSEK
* Rörelseresultatet ökade till 5 938 (3 758) KSEK
* Rörelsemarginalen var 40,2% (33,5%)

Delårsperiod (januari - september 2008)
* Nettoomsättningen ökade till 23 639 (16 443) KSEK
* Rörelseresultatet ökade till 2 758 (1 158) KSEK
* Rörelsemarginalen var 11,7% (7,0%)

Verksamhet

Starkt kvartal
Försäljningen för Nordic Camping ökade under tredje kvartalet med 32 % samtidigt som rörelseresultatet uppvisade en ökning med 58 % jämfört med samma period föregående år.
För Nordic Camping innebär detta det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia. Trots att väderleken inte till fullo gagnat boendeformen camping är det ett styrkebesked att uppvisa detta rekordresultat. Arbetet med att systematiskt arbeta med kostnadsreduceringar på olika nivåer samt förvärv av rätt typ av anläggningar visar sig denna högsäsong i resultatet.

Samarbete
Som ett naturligt led i Nordic Campings strategi att vara den ledande aktören på den svenska marknaden inleder bolaget inför säsongen 2009 ett samarbete med Ekerum Camping och Eriksöre Camping på Öland. Samarbetet kommer att koncentreras till gemensam marknadsföring, hemsida, bokning, vissa inköp och ett gemensamt ansikte utåt. Därmed kan vi lägga till två väletablerade campingplatser till vårt totalutbud samt flytta fram våra positioner som ledande, fristående campingkedja i norden.

Lojalitetsprogram
Nordic Camping kommer även inför säsongen 2009 kunna erbjuda våra kunder ett lojalitetsprogram där frekventa gäster på våra anläggningar premieras. Håll utkik på hemsidan! Samtidigt fortsätter ansträngningarna och arbetet med att synliggöra Nordic Camping i Europa.
Lojalitetsprogrammet kommer naturligtvis även omfatta våra partners campingplatser på Öland. Därmed kan Nordic Camping via våra system stolt erbjuda boende på totalt 11 campingplatser.

Händelser efter periodens utgång
Nordic Camping har efter perioden utgång gjort organisatoriska förändringar, vilket innebär att Nordic Campings verksamhet delas upp i ett driftbolag, Nordic Camping Drift & Support AB samt Nordic Camping Fastighets AB. Detta görs för att tydliggöra de två verksamhetstyper som vi de facto redan nu arbetar efter.

Nordic Camping Drift & Support AB kommer att arbeta med driften och den löpande verksamheten på anläggningarna, medan Nordic Camping Fastighets AB kommer att utveckla och förädla den mark och de byggnader som Nordic Camping äger.

Rapportering
NCS styrelse har beslutat att i enlighet med gällande regelverk på Aktietorget förenkla rapportering gentemot marknaden. Detta innebär att någon kassaflödesanalys inte kommer att redovisas. Övriga kvartalsrapporter kommer endast att innehålla mindre justeringar i sin utformning i enlighet med gällande regelverk.


Ekonomi

Perioden 1 juli till 30 september 2008
Bolagets omsättning för perioden uppgick till 14 779 KSEK vilket motsvarar en ökning med 32 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 5 938 KSEK vilket är en ökning med 58 % jämfört med föregående år.

Perioden 1 januari till 30 september 2008
Bolagets omsättning för perioden uppgick till 23 639 KSEK vilket motsvarar en ökning med 44 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 2 758 KSEK vilket är en ökning med 138 % jämfört med föregående år.

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 3 901 KSEK.

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 15 593 KSEK per 30 september 2008. Eget kapital per aktie uppgick till 3,54 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, Delårsrapportering.

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Bokslutskommuniké 2008 - 26 februari 2009

Stockholm
Tom Sibirzeff
VD


NCS Nordic Camping & Sports AB (org.nr 556618-9873)
Box 555 82
102 04 Stockholm
Telefon: 08-782 90 05
Fax: 08-667 63 60
www.nordiccamping.se

Ämnen

  • Friluftsliv

Nordic Camping & Resort är Sveriges ledande kedja inom camping. Verksamheten bedrivs på 19 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med flera boendealternativ under ett varumärke med ett tydligt affärskoncept där gästens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resorts vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat boende. För mer information besök www.nordiccamping.se

Kontakter

Tom Sibirzeff

Presskontakt VD 08-6625822