Gå direkt till innehåll
Why small - cap buyout can drive investors returns

Dokument -

Why small - cap buyout can drive investors returns

I detta dokument finner ni ett White-paper bifogat framtaget av Carneo Investment Solutions (systerbolag till Nordic Cross Asset Managment) Amerikanska samarbetspartner Makena Capital (tidigare en del av Stanford Endowment) som beskriver varför investeringar med Small-Cap fonder är en bra strategi i dagens utmanande marknadsklimat.
  • Licens: Medieanvändning
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

Taggar


Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.

Kontakta oss för mer information

team@nordiccross.com 

Telefon 08-213808

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonderna Nordic Cross Stable Return, Nordic Cross Total Return Bond Fund, Nordic Cross Small Cap Edge samt NCAM Balanserad får använda derivat. Fonden Credit Edge förvaltas av CAAM Fund Services under varumärket Nordic Cross och är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden får använda derivat. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida www.nordiccross.com

Presskontakt

Joakim Stenberg

Joakim Stenberg

Presskontakt Founding Partner +46705535267
Sebastian Udden

Sebastian Udden

Presskontakt Founding Partner, Sales Försäljning 0708289111