Gå direkt till innehåll
Nordic Cross fonder i topp i Söderberg och Partners hållbarhetsrapport 2019

Nyhet -

Nordic Cross fonder i topp i Söderberg och Partners hållbarhetsrapport 2019

Söderberg & Partners sammanställer årligen en av Sveriges mest omfattande hållbarhetsrapporter baserat på analys av 3 100 fonders hållbarhetsarbete. Vi är stolta och glada över att ha placerat oss som topp tre i båda kategorierna räntefonder som hedgefonder.
För oss är hållbarhet och ansvarsfulla investeringar integrerade delar av förvaltningen. Vi ser det som en förutsättning för att över tid skapa god riskjusterad avkastning.

Söderberg & Partners, Hållbara fonder 2019

Ämnen

Taggar


Nordic Cross Asset Management AB startades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag fyra stycken alternativa fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.

Kontakta oss för mer information

team@nordiccross.com 

Telefon 08-213808

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonderna Nordic Cross Stable Return, Nordic Cross Total Return Bond Fund, Nordic Cross Small Cap Edge samt NCAM Balanserad får använda derivat. Fonden Credit Edge förvaltas av CAAM Fund Services under varumärket Nordic Cross och är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden får använda derivat. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida www.nordiccross.com

Presskontakt

Joakim Stenberg

Joakim Stenberg

Presskontakt Founding Partner +46705535267
Sebastian Udden

Sebastian Udden

Presskontakt Founding Partner, Sales Försäljning 0708289111