Gå direkt till innehåll
Pressad marknad guld för Nordic Cross *

Nyhet -

Pressad marknad guld för Nordic Cross *

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2020.


Samtliga fonder fick en bra start på året trots lite oväntade globala händelser som ”konflikten” i mellanöstern och spridningen av coronaviruset. Händelser som fick marknaden att få en mer sidledes start under januari.

En Podd och två artiklar under januari månad

Vi har senaste tiden fått mycket positiv uppmärksamhet gällande vår ränteförvaltning och främst pga. att ”Credit Edge” toppade listorna under 2019. Det är verkligen en annorlunda fond med en väldigt unik strategi. Ta gärna er tid att ta del av materialet.

Podd

Placerapodden, Opportunist när marknaden är under press

Emil Nordström och Fredrik Tauson gästade Placerapodden och pratade om kreditmarknaden och hur fonden Credit Edge skapar hög avkastning på räntemarknaden

Artiklar

Hedge Nordic, A-ying-yang-approach-to-credit investing

Realtid, Pressad marknad guld för Nordic Cross*

Rapporter och kommentarer januari 2020

  Jan 2020*
Nordic Cross Total Return Bond Fund R   0,43%
Nordic Cross Credit Edge A   0,21%
NCAM Balanserad I   2,30%
Nordic Cross Stable Return R   2,35%
Nordic Cross Small Cap Edge R   2,22%

* efter avgifter för allmänna andelsklasserna (A och R)

Under bifogad länk finns rapporter och förvaltarkommentarer för samtliga Nordic Cross Fonder.

Marknadskommentar

Månaden inleddes med starka aktiemarknader på samma not som året slutade. Sentimentet ändrades abrupt då oron för Coronaviruset spridning och dess effekter på mikro- och makronivå tog över nyhetsflödet. Nedgången på aktiemarknader världen över ska dock ses mot bakgrund av den tidigare långa och kraftiga uppgångsfasen som gör att aktiemarknader blir extra känsliga för exogena störningar. Branschförlorare är än så länge aktier i flygbolag, resor, nöjesindustri samt konsumentbolag med stor exponering mot den kinesiska marknaden. Geografiskt så drabbas förstås de länder som har ett stort antal smittade, Kina i detta fall, plus närliggande länder där gränser stängs. Den tidigare referens som finns på virusområdet är utbrottet av SARS i början på sekelskiftet. Slutsatserna från det utbrottet blev att de negativa reaktionerna på de finansiella marknaderna blev kortvariga och de bestående ekonomiska konsekvenserna små. Uppskattning från den epidemin är att det kostade Kina 1-2 procent av BNP och 0,1-0,2 av global BNP. I och med att vi idag inte vet hur omfattande virusutbrottet är och hur det kommer att spela ut så är det också för tidigt att dra några definitiva slutsatser i detta skede. Så länge viruset sprids samtidigt som botemedel saknas så lär nyheter kring spridning och dödsfall fortsätta att dominera nyhetsflödet. Marknadsräntor har fallit på bredfront och marknaden har börjat diskontera räntesänkningar från amerikanska FED.

Under januari månad sjönk MSCI World index med 0,46 procent och Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 1,49 procent. Ett svenskt statsobligationsindex gav en positiv avkastning med 1,05 procent.

Trots virusutbrottet så är vi relativt positiva till riskfyllda tillgångar dock med en reservation för en kraftig eskalering av spridning och dödstal förorsakad av coronaviruset. Jakten på avkastning lär fortsätta givet det extremt låga ränteläget. Vi förväntar oss en fortsatt stimulativ penningpolitik resten av 2020 från FED, ECB och den svenska Riksbanken vilket i sin tur ger ett bra värderingsstöd för både aktier och företagsobligationer. Efter att ha lämnat farhågor om recession bakom oss och blickar fram emot en långsamt växande ekonomisk tillväxt med låg inflation så finns det förhoppningar om ett positivt börsår. En långsamtväxande ekonomi ger goda förutsättningar för att företagsobligationer ska ge en bättre riskjusterad avkastning än traditionella räntealternativ såsom statsobligationer och placeringar i korta penningmarknadsinstrument.

Ämnen

Taggar