Gå direkt till innehåll
Sveriges högst avkastande räntefond

Nyhet -

Sveriges högst avkastande räntefond

Vi vill med 2019 års sista utskick, passa på att tacka alla våra andelsägare för året som varit!

Vi är stolta och glada över att båda våra räntefonder stack ut avkastningsmässigt och placerade sig högt upp i respektive riskkategori. Nordic Cross Credit Edge placerade sig högst upp av samtliga svenska räntefonder hos såväl Avanza som Nordnet. Det känns roligt att vi kan visa att vår investeringsstrategi är konkurrenskraftig och att vi kan visa god relativavkastning även under perioder då marknaden präglas av väldigt låg volatilitet. Vi kommer fortsätta hålla hög marknadsexponering under perioder då volatiliteten är låg, för att samtidigt kunna agera opportunistiskt när det blir mer turbulent. 

Även vår lågrisk multi-strategi fond Nordic Cross Stable Return har överträffat sitt avkastningsmål under 2019. Målavkastningen är 4-5 procent per år efter avgifter till en risk (standardavvikelse) på 2,5 procent. Fonden är ett alternativ till traditionellt obligationsparande. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2020. 

Rapporter och kommentarer december 2019

Årsavk. 2019*
Nordic Cross Total Return Bond Fund R
 3,73% 
Nordic Cross Credit Edge A
 7,97% 
NCAM Balanserad I
 15,15% 
Nordic Cross Stable Return R
 5,40% 
Nordic Cross Small Cap Edge R
 2,87%

* efter avgifter för allmänna andelsklasserna (A och R)

Under bifogad länk finns rapporter och förvaltarkommentarer för samtliga Nordic Cross Fonder.

Blogginlägg

Vad gör Nordic Cross Credit till en annorlunda räntefond?

Marknadskommentar

Året avslutades starkt i och med att den första fasen av ett nytt handelsavtal mellan USA och Kina lades på bordet. Nya börsrekord världen över summerade 2019 till ett exceptionellt bra år för finansiella tillgångar. Den svenska Riksbanken höjde reporäntan från -0,25 procent till 0 procent och lämnade därmed nästan 5 år med negativ styrränta bakom sig. Reporäntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

MSCI World index steg med 2,66 procent (24,9 procent 2019) och Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 3,47 procent (35 procent 2019). Ett svenskt statsobligationsindex gav en negativ avkastning med 0,71 procent (2,4 procent 2019).

Den mest rimliga slutsats att dra inför 2020 är att den förväntade avkastningen på aktier kommer att bli väsentligt lägre än för 2019. Samtidigt så kommer jakten på avkastning att fortsätta givet det fortsatt ultralåga ränteläget. Vi förväntar oss en fortsatt stimulativ penningpolitik resten av 2020 från FED, ECB och den svenska Riksbanken vilket i sin tur ger ett bra värderingsstöd för både aktier och företagsobligationer. Efter att ha lämnat farhågor om recession bakom oss och blickar fram emot en långsamt växande ekonomisk tillväxt med låg inflation så finns det förhoppningar om ett positivt börsår. En långsamt växande ekonomi ger goda förutsättningar för att företagsobligationer ska ge en bättre riskjusterad avkastning än statsobligationer. Riskerna det kommande året består bland annat i fortsatta/strandade förhandlingar i handelsavtalet mellan USA och Kina, geopolitisk oro samt ökad volatilitet som följd av kortsiktig övertolkning av ekonomiska data. En joker är det amerikanska presidentvalet som kan ge positiva impulser från en expansiv finanspolitik eller negativa impulser från en allmän politisk turbulens där alternativen framstår som oklara. Temat för 2020 kommer i mångt och mycket att handla om bristen på placeringsalternativ i och med att stora delar av statsobligations-kurvan fortfarande ligger med en förväntad negativ avkastning.

Team Nordic Cross

Ämnen

Taggar


Nordic Cross Asset Management AB grundades 2016 tillsammans med Altorägda Carneo AB. Nordic Cross förvaltar idag sju stycken  fonder under en ESG policy. Bolaget ingår i Carneo-gruppen där också bl a Carnegie Fonder, C WorldWide Asset Management och OPM ingår.

Kontakta oss för mer information

team@nordiccross.com 

Telefon 08-213808

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonderna Nordic Cross Stable Return, Nordic Cross Total Return Bond Fund, Nordic Cross Small Cap Edge samt NCAM Balanserad får använda derivat. Fonden Credit Edge förvaltas av CAAM Fund Services under varumärket Nordic Cross och är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonden får använda derivat. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida www.nordiccross.com